GMH/ÍNDICE A-Z

187
1320. Lugo
O Cabido arréndalle ao xuíz a administración de marzo por 310 marabedís anuais e outras condicións.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 72r.

Era de mill et CCC L[VIII...]. [Sabeam quantos esta] carta virem commo nos don Fernam Aras, dayam de Lugo, et o cabidoo [...] iglesia de Santa Maria, alyhu he acustumado de façermos cabidoo, por campaa tanguida [arrendamos] Pedro Ruyz, juyz, amiistraçon do mes de março, por en toda vossa vida, con todas suas pertenenças et dereyturas, segundo se husam as outras rendas do cabidoo. Et avedes a dar a o coengo quatro paes, et a o raçoeyro dous paes, et dar o vino et a sobreposta.

Et demays avedes a a dar cada anno para os terços: treçentos et X moravedis.

Et para o assi comprir obliga si et seus bees et a sua raçon; et demays da por fiador a Iohan Ferrnandes, raçoeyro, el presente et outorgouse por fiador. Et que esto seia çerto nos, as partes sobreditas, rogamos a Iacome Eanes, notario publico, que fecesse ende esta carta.

Testemoyas que presentes foron: don Fernan Aras, dayam; don Fernan de Deus, chantre; don Diego Ferrnandes, archidiacono de Neyra; Andres Peres, chantres d'Armentea, Aras Peres, thesoreyro; Lopo Rodrigues, Affonso Gomes, Aras Pellaes, Alvar Dias, Fernan Affonso, coengos ts., et outros.

Eu Jacome Eanes, notario sobredito, a esto pressente foy, et a rogo do dayam et do cabidoo esta carta en mina presença fis escrivir et puge en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).