GMH/ÍNDICE A-Z

243
1328, abril, 22. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao clérigo do coro Afonso Pérez, a administración da Capela de San Pedro, correspondente ao mes de outubro; deberalles pagar catro pans aos cóengos, dous aos racioneiros, mais o viño, as terzas e a sobreposta.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 70v.

Era de mill et CCC LXª VI annos, XXII dias d’abril. Sabeam quantos esta carta viren commo nos dom Fernam Aras, dayam de Lugo, et o cabidoo desse lugar, seendo no thesouro da iglesia de Santa Maria hu acustumamos de façer cabidoo por campa tanguda, arrendamos a vos Affonso Peres Ianeyro, clerigo do choro, por en toda vossa vida, amiistraçon da capella de sam Pedro do mes d’outono, con todas suas pertenenças et dereyturas asi commo he uso et custume das outras rendas do cabidoo. Et avedes a dar a o coengo quatro paes, et dous a o raçoeyro, et pagar o vino et os terços et a sobreposta cada anno, que som LX moravedis, et çento et viinte et IIIIª moravedis da sobreposta, et pagardes asi commo pagan das outras rendas do cabidoo. Et eu, Affonso Peres sobredito, reçebo en min a dita renda, et obligo por todos meus bees de a pagar et comprir en todo commo sobredito he. Et demays douvos por fiadores: o dayam, don Fernan Aras, et Lopo Rodrigues, coengo, presentes et outorgaronsse por fiadores. Et que esto seia çerto et non venna en dulta, nos as partes sobreditas rogamos a Iacome Eanes, notario publico de Lugo, que fecesse ende esta carta.

Testemoyas que foron presentes: dom Fernam Aras, dayam; don Fernam Eanes, arcidiago de Neyra; don Fernam de Deus, chantres; Alvar Ferrnandes, archidiago; don Iohan Becerra, iuyz; don Pedro Savaschaes, thesoreyro, Lopo Rodrigues, coengo ts., et outros.

Eu Jacome Eanes, notario sobredito, a esto presente foy, et a rogo do dayam et do cabidoo sobredito esta carta en mia pressença fiz escrivir et puge en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).