GMH/ÍNDICE A-Z

263
1330, maio, 12. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao cóengo de aniversario, Afonso Rodríguez, unha casa por 60 marabedís anuais.
 MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 68v.

Era de mill et treçentos et LXVIIIº annos, XII dias de maio. Sabeam quantos esta carta viren commo nos don Fernan Aras, dayam de Lugo, et o cabidoo desse lugar, estando iuntados no cabidoo eno thessouro de Lugo segundo he usso et custume, arrendamos a vos Affonso Rodrigues de Burgo Novo, coengo de aniverssario, a cassa en que soya morar Garçia Affonso, a qual he dos aniverssarios, por LX moravedis cada anno, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey don Fernando; et a os de pagar segundo se pagan as outras cassas da villa; et este dito Affonso Rodrigues a as de refaser et mantee-llas en boo estado. Et esta renda sobredita vos façemos por en todos vossos dias et a vossa morte deve afficar esta cassa livre et quita a os aniverssarios cuia he, con todo-llos boos paramentos que vos y teverdes feytos. Et que esto seia çerto et non vena en dulta rogamos a Jacome Eanes, notario publico de Lugo, que faça ende huna carta.

Testemoyas: dom Fernan Aras, dayam; don Diego Ferrnandes, archidiago de Deçon; dom Pedro Ruys, juys; don Aras Peres, thesoreiro; Lopo Rodrigues, Affonso Gomes, Aras Pelaes, Alvar Diaç, Pedro Aras, Andres Peres, coengos; Pedro Iacome, Affonso Eanes, raçoeyros; Françisco Guillelmes, Andreu Peres, Pedro Miguelles, coengos da aniverssario, et outros.

Eu Iacome Eanes, notario sobredito, a esto presente foy et esta carta a rogo do dayam et do cabidoo puge en ella meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).