GMH/ÍNDICE A-Z

267
1330, agosto, 16. Lugo
Lope Afonso comprométese a cumprir coa obriga de lle deixar á igrexa de Lugo a casa que habita.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 66r.

Era de mill et CCC LX VIIIº annos, XVI dias d’agosto. Lopo Affonso, criado que foy de don Iohan Beçerra iuys de Lugo, disso et conffessou el de sua boa voontade, non o costregendo ningun, en presença de min Iacome Eanes, notario publico de Lugo, que aquella casa en que el ora morava, acerca das casas do archidiacono d’Aveancos, que a tinna et morava et pessuya po-lla eglesia de Lugo; a qual casa foy de Gil Peres et que, o iuys sobredito, don Iohan Beçerra, que lle mandara a este Lopo Affonso que a tevesse en sua vida, et a sua morte que a leyxava por seu aniversario a a eglesia de Lugo. Et o dito Lopo Affonso asi a desembarga et logo se quita della a dia de seu finamento con todos os boos paramentos que y foren feitos.

Testemoyas que presentes foron: don Diego Ferrnandes, arçidiago de Deçon; Iohan Peres de Santa Maria Alta; Iohan Dias et Pedro Eanes, coengos do aniversario; Aras Peláez, coengo, Affonso Eanes, raçoeyro ts.

Eu Jacome Eanes a todo esto commo sobredito e pressente foy et en minna presença esta carta fiz escrivir, et puge en ella meu nome et meu signal. (+).