GMH/ÍNDICE A-Z

A10
1379, outubro, 14
En presenza do notario substituto do Chao de Castela, Búbal e Bolo de Senda, Roi Fernández ocupa a súa metade do lugar de Vilanova, con protesta da súa irmá Costanza González. (fol. 7-7v)
Era de mill e quatroçentos e des e sete annos, (s)esta feira, XIIII dias do mes de oytubro, sabeam todos como em presença de (...) Anes notario enno Chaao de Castela e en Bubal e enno Bolo de Senda en lugar de Gonçalvo Anes
de Santo Seveo notario publico ennas ditas terras por noso señor el rey e das tests. que en (...) som escriptas, estando este dito dia enna Vylanova, que he enno couto e comenda da Barra, presentes y Roy Fernandes (...) (...)* et Costança Gonçalves, yrmaa de Gonçalvo Gonçalves (...) o dito Roy Fernandes diso que a el que perteesçia (o)* /do\ dito lugar de Vylanova a meatade por parte de sua madre Milly(...) (Nunes) que foy et que el ora entrava e reçebya da dita meatade do dito lugar por que era seu, de mays que reçebya a dita meatade do dito lugar por os husos froytos que del levara (...) de vynte e triinta annos et mays tenpo que pertee(...) (sua yrmaa)* e de mays que quen quer que llo toma-re que llo tomaria (...) sobre fiador e por dereyto que logo deu, o qual fiador foy (...) escudeiro de Vasco Gomes, morador en Monterroso, que estava (...). Et a dita Costança Gonçalves disso que ela non emfestava (...) sua parte do dito casar ao dito Roy Fernandes nen (...) o que era seu, mays en quanto era a parte (...) defendia (fol. 7)
pesentes Johan Sanches vyscayño e Lopo Martin da Ponte e Gil Rodrigues de Vylamarin, escudeiros do emdeantado e (outros)* e Sueyro Ares de Monterroso e Garçia Conde seu yrmaao, escudeiros de Vasco Gomes e (outros)* et (...) de Sestelo, escudeiro do dito Roy Fernandes e outros.