GMH/ÍNDICE A-Z

161
1457

-161-

E despoys desto, ẽna dita freygresja541, IIIIJº djas do mes de desenbre de LVIJ, presentou por testigos, / estando ẽna grãja de Saar, a Pero Paas4 e Estéuõo de Njne4 e Lopo4 de Sespoõ / e Ares de Vellas e Lopo4 d'Aguyleyro e Rroý de Mõtaos e Ferrnand Munjs / de Deyra e Gomes de Sespoõ e Ferrnand Vjdal e Rroý d'Agrelo, ẽna dita / crus en forma de dereyto, et çétera. Testigos: Jon Bõo e Rroý Gago e Martjn de Dorrõ, / moradores ẽna dita freygresja.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
541. Ẽna dita freygresja está entreliñado.