GMH/ÍNDICE A-Z

G-D1
1483, marzo, 4 (Santa MarÝa de Porqueira)
O racioneiro Ares Pati˝o, en nome de Gonzalo de Vilaxoßn, arcediago de Limia, en virtude da bula papal (Roma, 8 de xaneiro de 1482) e proceso apostˇlico (24 de decembro de 1482) que se xuntan, solicita para o seu representado a investidura na encomenda do mosteiro de Santa MarÝa de Porqueira. (fols. 1-7v)
In dey nomine amen. Anno del nasšimiento del nuestro rendentor Ihesu Cristo de mill e quatrošientos e ocheenta e tres annos, a quatro dias del mes de maršo, dentro en el monesterio de Santa Maria de Porquera, de la orden de Santo Agustyn, de la diocese de Orense, en presenšia de min el justa escripto notario e dos testigos a juso contenidos, paresšio personalmente el honrrado Ares Paty˝o rašionero e benefišiado en la iglesia cathedral del se˝or San Martin de Orense e procurador sufišiente que se mostro por poder espešial del (ho)* venerable don Gonšalvo de Vilajuan aršediano de Limia en la dicha iglesia de Orense e con un prošeso apostolico e bula enel inserta del nuestro muy santo padre Sixto /Moderno\ papa quarto, dada e conšesa al dicho don Gonšalvo de Vilajuan en que su santidad le da e dio en encomenda ad vitam el dicho monesterio de Santa Maria de Porquera segun mas largo en la dicha bula e prošeso sobre ela confecto (mas largo)* se contiene, e requirio por vertud del dicho prošeso e bula a Joan Cortes clerigo e capelan perpetuo de la capilla de Santa Oufemia syta en la dicha iglesia cathedral de Orense (q)* como fijo de obedienšia (...)* obedesšese e conplise los mandamientos apostolicos contenidos en la dicha bula e prošeso sobre ela confecto e enel dicho nonbre del dicho aršediano su parte lo quisese poner e apoderar (e)* posese e apoderase en la posesion abtual, real e corporal del dicho monesterio de Santa Maria de Porquera con sus anexos e delos frutos e reditos a (el)* /a ellos\ pertenesšyentes e pertenesšyer debentes. (E logo el dicho Juan Cortes)* (fol. 1)
E luego el dicho Juan Cortes dixo que como fijo de obedienšia obedesšia los dichos mandamientos contenidos en la dicha bulla e prošeso sobre ela confecto (que le plazia e)* e en la obedesšiendo con la solenidade que el derecho manda, tomo por la mano al dicho Ares Paty˝o porcurador sobredicho enel dicho nonbre, lo paso e sento en la cadera en que los priores se solian asentar e le entrego /los\ calez, cruz, libros e cordas de canpanas e /los\ outros ornamentos que se fallaron dentro en el dicho monesterio e dixo que lo ponia e apoderaba en la posyson actual, real e corporal del dicho monesterio de Santa Maria de Porquera e de sus anexos e de los frutos e redditos al dicho monesterio e a sus anexos pertenešentes e pertenešer debentes e que le daba los dichos ornamentos en logar de posison e mandaba e mando en vertud de obedienšia e so penna dexcomunion a todos los caseros, foreros, dizmeros, tributarios e šensuarios del dicho monesterio e de los dichos sus anexos que byen e conpridamente acudisen e pagasen los fueros, šensos, dezmos, derechos e derechuras pertenešentes e pertenešer debentes al dicho monesterio e sus anexos al dicho aršediano o a su procurador o procuradores en su nonbre tan ben e tan conpridamente como acu- (fol. 1v)
diron a sus antešesores, e el dicho Ares Paty˝o enel dicho nonbre del dicho su parte lo demando asy todo por testimonio sygnado, que paso todo asy, anno, dia, mes e logar sobredichos. Tests. que estaban presentes Afonso Teles (e)* Lopo de Ribeira o mošo (e Lopo de Ribeira)* Roy Lopes, Gonšalvo Gomes, fleigreses do dito mosteiro e anexos e Martyno criado do dito se˝or aršediano e outros.
(fol. 2) (- - -) (fol. 2v)
[Segue a bula papal] (fols. 3-7v)