GMH/ÍNDICE A-Z

421
1341, setembro, 11. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo outórganlle a Tareixa Pérez o forno da Cóenga e o muíño do Xuíz coa obriga de lle dar a cada administrador media terza de centeo e bo trigo para o pan; así mesmo, debe facer o pan e dárllelo cada día.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 35v.

Sabeam quantos esta carta virem, commo nos dayam et cabidoo de Lugo da huna parte, et Tereyia Peres, filla de Maria Aras que foy, pressente et outorgante Affonso Pellaes, meu marido, da outra, fazemos entre nos tal pleito, conven a saber que nos, dayam et cabidoo sobreditos, damos et outorgamos a vos, Tereyia Peres, o forno da coenga et o moyno chamado do juyz, aquello que nos y avemos, et avedes a dar a cada hun amiistrador huna mea terça de bon çenteo et darvos bo triigo para o pan da coenga tal de que vos paguedes, et se sobrelo triigo for contenda entre vos et o messeyro que se pare a mandado et estimaçon de dous omes boos do cabidoo, quaes mandaren os do cabidoo, que non seian messeyros. Et vos, Tareyia Peres, avedes a façer boo pan et darlo cada dia commo he custume de o dar, et en esto sen escussança dereyta et sabuda. Et se o asy non feçerdes que seiades teuda a a condepnaçon que por esta razon feçeren a o messeyro, segundo que he custume da iglesia de Lugo de condapnaren o messeyro por raçon de dar mao pan. Et vos, Tereyia Peres, devedes a adubar o forno et moyno et aparellarlos, et se caeren de reyz sen vosa culpa que o cabidoo seian teudos de os fazer.

Et eu, Tareyia Peres sobredita, con outorgamento do dito meu marido, assi o reçebo commo dito he. Et nos, dayam et cabidoo sobreditos et testemoyas ditos Tareyia Peres et Afonso Pellaes, obligamos por todos nossos beens de conprir esto que sobredito he, et non viir contra ello. Et que esto seia çerto et non venna en dulta nos as partes sobreditas rogamos a Fernan Garçia, notario publico de Lugo, que feçese desto duas cartas tal huna commo outra, huna no livro do cabidoo et outra a a dita Tareyia Peres.

Que foron feitas onse dias de setenbro, era de mill et treçentos et seteenta et nove annos.

Testemoyas: Lopo Domingues, Affonso Peres, Rodrigo Eanes, Diego Gomes, clerigos do coro de Lugo; Iacome Eanes et Iohan Eanes da Cruz, Affonso Aras, Rodrigo Aras das Cortinnas, Gomes Pellaes, ts.

Et eu Fernan Garçia, notario sobredito dado por autoridade do bispo de Lugo, a esto commo dito he con as testemoyas sobreditas pressente fuy et a rogo das ditas partes scripvi esta carta et puge en ella meu nome et meu signal en testemoyo de verdade.