GMH/ÍNDICE A-Z

E1-55
1437, (abril)
Entréganselle a Martín Pérez de Trella bens confiscados a veciños morosos no pago das «alvaquías». (fol. 35v)
Estas son as prendas que o(s) juises et rejedores et procurador mandaron entregar a Martin Peres de Trella do seu carrego das alvaquias que lle deu Estevo Fernandes e mandaron que se non achase a copia chea dos mrs. que lle eran entregados, ennas outras alvaquias que llos reçeberia en conta dos ditos mill e tresentos e triinta e VIII.- de brancas se os non ouvese conpridos ennas outras alvaquias que ficavan.
Iten primeiramente huun pelote vermello de Eynes Gomes moller de Gomes de Pallares.
Iten outra roupa de cama de Maria Peres de (Monforte)* Monte Rey.
Iten huna pel de Lionor Garçia moller de Joan Fernandes Ponpena. (fol. 35v)