GMH/ÍNDICE A-Z

448
1434outubro, 18
Nuño Pérez, mercador, veciño de Pontevedra, presta a Martín Anes, carniceiro, 690 mrs., cun prazo de devolución ata domingo de Pascua. (fol. 134b)

Nuno Peres.    

Feita e dada      

pagadas IIII brancas a Pero Sanches

(Et despois desto, des e oyto dias do mes de oytubro, Martin Anes carniçeiro vesiño d’Ourense, reçebeu enprestados de Nuno Peres mercador vesiño da vyla de Pontevedra, seysçentos et noveenta mrs. branca en tres dños., de que seu por pago, et os quaes ditos seysçentos e noveenta mrs. se obrigou delos pagar ata día de domingo de pascoella primeira que ven. Penna des mrs. etç. Para o qual obrigou seus beens etç. Obrigaçon forte et firme etç. Tests. Joan Fernandes carniçeiro et Pero Sanches de Pontevedra, Ares alfayate, Joan Peres carniçeiro)*.