GMH/ÍNDICE A-Z

465
1434novembro, 3

Veciños de Seixalbo piden sentencia a Pedro Sánchez, arcediago e vigairo do bispo, que sinala prazo para emitila. (fol. 137v)

Os moradores de Sseixalvo

Et despois desto, día quarta feyra tres dias do mes de novenbro, en Ourense enna igleia de San Martiño, ante Pero Sanches, arçediano e vigario do dito señor obispo, paresçeron os ditos moradores de Seixalvo, os quaes eran Martin de Calvos juis e Afonso Anes o novo et da outra parte Joan Fernandes carniçeiro e pediron ao dito aba vigario que dese sentença etç. e el diso que asynava praseo as ditas partes para doje ata día lues primeiro sigente. Tests. Lopo Peres et Pero Gomes raçoeiro e Afonso Anes arrocheiro e Afonso.