GMH/ÍNDICE A-Z

362

agosto, 23

Representantes dos moradores de Cudeiro, Canedo e Santiago das Caldas, obríganse a pagar ao bispo o que deban dos pedidos do rei. (fol. 109-109v)

O señor obispo e os moradores de Codeiro.

En este dia Pero de Reça e Rodrigo das Eiroaas e Joan Gago e Alvaro Vydal por sy e por todoslos moradores da freigesya de Codeiro, et Pero Gomes de Canedo Tarascon por sy e por los labradores da freigesía de San Migeel de Canedo, et Fernando Franco e Gonçalvo de Tamalancos e Joan Gomes e Afonso Franco e Joan Ferreiro e Gonçalvo Peres moradores enna freigesía de Santiago das Caldas por sy e por todoslos moradores da dita freigesía, todos de man comuun a voz de huun et cada huun porlo todo renunçiando etç. obrigaron sy e todos seus beens de dar et pagar a noso señor don Diego obispo d’Ourense ou a seu çerto recado ou a noso señor el rey ou a seus recadadores todoslos mrs. que for achado que deven as ditas tres fregesias de todoslos mrs. dos pedidos de nos señor el rey de todos los annos pasados ata este presente día e de os dar e pagar ata dia de Santa Oufemea (fol. 109)
primeira que ven. Penna L .- etç. Obrigaçon forte et firme etç. Tests. Rodrigo Vasques, Gomes de Chantada et et Joan d’Ourantes.