GMH/ÍNDICE A-Z

G-C3
1447( ), decembro, 20
Emprazamento ao prior de Santa Comba para que en tres días compareza ante o vigairo episcopal para render certa conta. (fol. 3)
A XX dias de desenbro (...) Ares, por (...) que era debate ontre o prior de Santa Coonba (...) Joan Gomes estava enprasado para esta audiençia que o dito Joan Gomes ficava de (...) que o dito juramento (...) prior veese a esta çidade dende a terçeiro dia de faser con el conta e o que fose achado que lle devese porla dita
conta de lo pagar e dende (...) terçeiro dia ende paresçer ante o vigario (...) a demanda que lle sobre elo quisese poer. Tests. Afonso Gonçalves bachiller, Gil Fernandes raçoeiro, Loys de Mira. (fol. 3)