GMH/ÍNDICE A-Z

122

febreiro, 28

Rodrigo de Morgade, veciño de Santiago, solicita a Nuno Patiño un pagamento en nome de Xoán de Vilacide. (fol. 38v)

Rodrigo de Morgade.

A XXVIIIº dias do mes de fevereiro, Rodrigo de Morgade, vesiño de Santiago, requerío e tomou testemunyo contra Nuno Patiño que lle pagase çertos mrs. en nome de Joan de Vylaside, senon que protestava as custas et pennas e de piñorar por elles etç. et o dito Nuno Patiño diso que o desen con sua resposta. Tests. Gonçalvo Migees et Joan Garçia, Gonçalvo de Toen e outros.