GMH/ÍNDICE A-Z

486
1395, maio, 18
foro

O cabido afˇralles a perpetuidade a Xoßn Pedreiro e ß s˙a muller, MarÝa PÚrez, dous pardi˝eiros en Belesar de Melias para que edifique casas, por unha libra ou 20 soldos.

ACOu, Escrituras XX, 272

Sabbean quantos esta carta viren commo nos o cabidoo da igleia dĺOurense seendo juntado en noso cabidoo enna claustra nova de Sam Marti˝o por canpaan tanjuda segundo que am de husso et costume de nos juntar a fazer noso cabidoo et con consintimento de Ares Lourenšo coengo da dita igleia, vigario ennos contrautos do cabidoo por dom Pero Gonšalves de Orosco dayan da da dita igleia et por consintimento de Johan Lourenšo teente por nos o noso couto de Belsar de Melees, damos et outorgamos a foro a vos Johan Pedreiro morador enno dito couto et a vosa moller Maria Peres para por senpre por erdade (dous) paredeiros que nos teemos que estam enno noso couto de Belsar, dos quaes huun deles esta ante a nosa adega (...) sobre la casa de Gonšalvo Boldron et enšima parte con a erdade de Maria Barreiros et ten a porta contra adega enno ca(mi˝o que) vay para (...) et o outro paredeiro esta tras adega de ăima de Villa segundo que esta demarcado. Damos vos a foro os ditos paredeiros con entradas et saidas e con todos seus dereitos et perteenšas por tal condišon que os fašades de madeiras et de paredes et os cubrades, et eles cubertos que os mantenades en todos seus boons reparamentos que non desfalescan del, et que dedes ende a nos en cada huun anno por dia de San Marti˝o do mes de novenbro ou ao que por nos tever o dito couto huna libra de dineiros brancos ou vinte soldos por ela ou a estimašon por eles enna moeda que correr. Et do al que aiades as ditas casas de dizemo a deus livres et quites de todo outro enbargo et carrego alguun. Et he posto que se vos o dito Johan Pedreiro et vosa moller ou vosas vozes et erdeiros quiserdes vender, deitar ou subpenorar esto que vos asi aforamos commo dito he que primeiramente frontedes con elo a nos o dito cabidoo et nolo dedes por lo justo prešo que vos outro por elo der, et non o querendo nos por ese prešo rešeber entom as vendede, deitade ou subpenorade a tal persona que seia semellavil de vos et non mayor, que pare ben as ditas casas de todo o que lles fezer mester et conpra et agoarde todas las condišoens desta carta et cada huna delas. Outrosi he posto que se contenda reclešer ontre nos o dito cabidoo et vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros sobre rašon desto que vos asi aforamos commo dito he que se termine a dita contenda por dous ommes boons de nos o dito cabidoo tomados a plaser das partes toda outra appellašon. Aynda he posto que por esto que vos asi aforamos commo dito he non posades fazer manda nen oniversario a outra igleia nen mosteiro nen santuario alguun sacado a nos o dito cabidoo. Outrosi he posto que nos seiades vos nen vosas vozes et erdeiros ingratos nen desconosšidos contra nos o dito cabidoo nen contra alguun de nos, ante nos seede serventes et obediente. Et nos o dito cabidoo obrigamos os beens da nosa mesa para enparar et defender a vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros con esto que vos asi aforamos commo dito he a dereito. Et eu o dito Johan Pedreiro que soon presente por min et porla dita mi˝a moller que non he presente et por todas nosas vozes et erdeiros asi rešebo de vos o dito cabidoo os dito ditos paredeiros aforados porla maneira et condišoens que ditas som, et obrigo todos meus beens moveles et rayzes gaa˝ados et por gaa˝ar para reparar os ditos paredeiros de pedra et madeira et os cobrir et manteer et reparar de todo o que lles fezer mester et pagar os ditos vinte soldos ou a dita libra et conprir et agoardar todas las cousas et condišoens que en esta carta son escriptas et contiudas et cada huna delas . Et he posto penna ontre as partes que qual quer que contra esto pasar et o non conprir et agoardar que peite a parte agoardante por nome de penna et interese šen mor. de dineiros brancos, et a dita penna pagada ou non esta carta et todo o en ela contiudo fique firme et valla para senpre. Feita foy et outorgada esta carta enno dito cabidoo, des et oyto dias do mes de mayo, anno a nativitate domini mmocccxc║ quinto. Tests. don Ares Fernandes chantre, Gil Rodrigues mestrescola, Afonso Fernandes aršidiago de Bubal, Fernando Peres abbade da Tridade, Roy Gonšalves thesoureiro, Afonso Fernandes, Vasco Peres, Diego Fernandes, Pero Fernandes, Garšia Anes, Martin Gestosa, Gonšalvo Anes, Meendo Ares coengos dĺOurense et outros.

Et eu Estevo Peres rašoeiro enna igleia dĺOurense, notario et chanšeller da dita igleia et šidade de Ourense que ha esto que sobre dito he con as ditas testimuyas presente foy et esta carta de aforamento escripvi, da qual o traslado fica en mi˝a nota, et aqui meu nome et signal puge en testimuyo de verdade rogado et requerido.

(sinal)

Stephanus Petri
Sabbean quantos esta carta viren commo nos o cabidoo da igleia dĺOurense seendo juntado en noso cabidoo enna claustra nova de Sam Marti˝o por canpaan tanjuda segundo que am de husso et costume de nos juntar a fazer noso cabidoo et con consintimento de Ares Lourenšo coengo da dita igleia, vigario ennos contrautos do cabidoo por dom Pero Gonšalves de Orosco dayan da da dita igleia et por consintimento de Johan Lourenšo teente por nos o noso couto de Belsar de Melees, damos et outorgamos a foro a vos Johan Pedreiro morador enno dito couto et a vosa moller Maria Peres para por senpre por erdade (dous) paredeiros que nos teemos que estam enno noso couto de Belsar, dos quaes huun deles esta ante a nosa adega (...) sobre la casa de Gonšalvo Boldron et enšima parte con a erdade de Maria Barreiros et ten a porta contra adega enno ca(mi˝o que) vay para (...) et o outro paredeiro esta tras adega de ăima de Villa segundo que esta demarcado. Damos vos a foro os ditos paredeiros con entradas et saidas e con todos seus dereitos et perteenšas por tal condišon que os fašades de madeiras et de paredes et os cubrades, et eles cubertos que os mantenades en todos seus boons reparamentos que non desfalescan del, et que dedes ende a nos en cada huun anno por dia de San Marti˝o do mes de novenbro ou ao que por nos tever o dito couto huna libra de dineiros brancos ou vinte soldos por ela ou a estimašon por eles enna moeda que correr. Et do al que aiades as ditas casas de dizemo a deus livres et quites de todo outro enbargo et carrego alguun. Et he posto que se vos o dito Johan Pedreiro et vosa moller ou vosas vozes et erdeiros quiserdes vender, deitar ou subpenorar esto que vos asi aforamos commo dito he que primeiramente frontedes con elo a nos o dito cabidoo et nolo dedes por lo justo prešo que vos outro por elo der, et non o querendo nos por ese prešo rešeber entom as vendede, deitade ou subpenorade a tal persona que seia semellavil de vos et non mayor, que pare ben as ditas casas de todo o que lles fezer mester et conpra et agoarde todas las condišoens desta carta et cada huna delas. Outrosi he posto que se contenda reclešer ontre nos o dito cabidoo et vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros sobre rašon desto que vos asi aforamos commo dito he que se termine a dita contenda por dous ommes boons de nos o dito cabidoo tomados a plaser das partes toda outra appellašon. Aynda he posto que por esto que vos asi aforamos commo dito he non posades fazer manda nen oniversario a outra igleia nen mosteiro nen santuario alguun sacado a nos o dito cabidoo. Outrosi he posto que nos seiades vos nen vosas vozes et erdeiros ingratos nen desconosšidos contra nos o dito cabidoo nen contra alguun de nos, ante nos seede serventes et obediente. Et nos o dito cabidoo obrigamos os beens da nosa mesa para enparar et defender a vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros con esto que vos asi aforamos commo dito he a dereito. Et eu o dito Johan Pedreiro que soon presente por min et porla dita mi˝a moller que non he presente et por todas nosas vozes et erdeiros asi rešebo de vos o dito cabidoo os dito ditos paredeiros aforados porla maneira et condišoens que ditas som, et obrigo todos meus beens moveles et rayzes gaa˝ados et por gaa˝ar para reparar os ditos paredeiros de pedra et madeira et os cobrir et manteer et reparar de todo o que lles fezer mester et pagar os ditos vinte soldos ou a dita libra et conprir et agoardar todas las cousas et condišoens que en esta carta son escriptas et contiudas et cada huna delas . Et he posto penna ontre as partes que qual quer que contra esto pasar et o non conprir et agoardar que peite a parte agoardante por nome de penna et interese šen mor. de dineiros brancos, et a dita penna pagada ou non esta carta et todo o en ela contiudo fique firme et valla para senpre. Feita foy et outorgada esta carta enno dito cabidoo, des et oyto dias do mes de mayo, anno a nativitate domini mmocccxc║ quinto. Tests. don Ares Fernandes chantre, Gil Rodrigues mestrescola, Afonso Fernandes aršidiago de Bubal, Fernando Peres abbade da Tridade, Roy Gonšalves thesoureiro, Afonso Fernandes, Vasco Peres, Diego Fernandes, Pero Fernandes, Garšia Anes, Martin Gestosa, Gonšalvo Anes, Meendo Ares coengos dĺOurense et outros.

Et eu Estevo Peres rašoeiro enna igleia dĺOurense, notario et chanšeller da dita igleia et šidade de Ourense que ha esto que sobre dito he con as ditas testimuyas presente foy et esta carta de aforamento escripvi, da qual o traslado fica en mi˝a nota, et aqui meu nome et signal puge en testimuyo de verdade rogado et requerido.

(sinal)

Stephanus PetriSabbean quantos esta carta viren commo nos o cabidoo da igleia dĺOurense seendo juntado en noso cabidoo enna claustra nova de Sam Marti˝o por canpaan tanjuda segundo que am de husso et costume de nos juntar a fazer noso cabidoo et con consintimento de Ares Lourenšo coengo da dita igleia, vigario ennos contrautos do cabidoo por dom Pero Gonšalves de Orosco dayan da da dita igleia et por consintimento de Johan Lourenšo teente por nos o noso couto de Belsar de Melees, damos et outorgamos a foro a vos Johan Pedreiro morador enno dito couto et a vosa moller Maria Peres para por senpre por erdade (dous) paredeiros que nos teemos que estam enno noso couto de Belsar, dos quaes huun deles esta ante a nosa adega (...) sobre la casa de Gonšalvo Boldron et enšima parte con a erdade de Maria Barreiros et ten a porta contra adega enno ca(mi˝o que) vay para (...) et o outro paredeiro esta tras adega de ăima de Villa segundo que esta demarcado. Damos vos a foro os ditos paredeiros con entradas et saidas e con todos seus dereitos et perteenšas por tal condišon que os fašades de madeiras et de paredes et os cubrades, et eles cubertos que os mantenades en todos seus boons reparamentos que non desfalescan del, et que dedes ende a nos en cada huun anno por dia de San Marti˝o do mes de novenbro ou ao que por nos tever o dito couto huna libra de dineiros brancos ou vinte soldos por ela ou a estimašon por eles enna moeda que correr. Et do al que aiades as ditas casas de dizemo a deus livres et quites de todo outro enbargo et carrego alguun. Et he posto que se vos o dito Johan Pedreiro et vosa moller ou vosas vozes et erdeiros quiserdes vender, deitar ou subpenorar esto que vos asi aforamos commo dito he que primeiramente frontedes con elo a nos o dito cabidoo et nolo dedes por lo justo prešo que vos outro por elo der, et non o querendo nos por ese prešo rešeber entom as vendede, deitade ou subpenorade a tal persona que seia semellavil de vos et non mayor, que pare ben as ditas casas de todo o que lles fezer mester et conpra et agoarde todas las condišoens desta carta et cada huna delas. Outrosi he posto que se contenda reclešer ontre nos o dito cabidoo et vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros sobre rašon desto que vos asi aforamos commo dito he que se termine a dita contenda por dous ommes boons de nos o dito cabidoo tomados a plaser das partes toda outra appellašon. Aynda he posto que por esto que vos asi aforamos commo dito he non posades fazer manda nen oniversario a outra igleia nen mosteiro nen santuario alguun sacado a nos o dito cabidoo. Outrosi he posto que nos seiades vos nen vosas vozes et erdeiros ingratos nen desconosšidos contra nos o dito cabidoo nen contra alguun de nos, ante nos seede serventes et obediente. Et nos o dito cabidoo obrigamos os beens da nosa mesa para enparar et defender a vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros con esto que vos asi aforamos commo dito he a dereito. Et eu o dito Johan Pedreiro que soon presente por min et porla dita mi˝a moller que non he presente et por todas nosas vozes et erdeiros asi rešebo de vos o dito cabidoo os dito ditos paredeiros aforados porla maneira et condišoens que ditas som, et obrigo todos meus beens moveles et rayzes gaa˝ados et por gaa˝ar para reparar os ditos paredeiros de pedra et madeira et os cobrir et manteer et reparar de todo o que lles fezer mester et pagar os ditos vinte soldos ou a dita libra et conprir et agoardar todas las cousas et condišoens que en esta carta son escriptas et contiudas et cada huna delas . Et he posto penna ontre as partes que qual quer que contra esto pasar et o non conprir et agoardar que peite a parte agoardante por nome de penna et interese šen mor. de dineiros brancos, et a dita penna pagada ou non esta carta et todo o en ela contiudo fique firme et valla para senpre. Feita foy et outorgada esta carta enno dito cabidoo, des et oyto dias do mes de mayo, anno a nativitate domini mmocccxc║ quinto. Tests. don Ares Fernandes chantre, Gil Rodrigues mestrescola, Afonso Fernandes aršidiago de Bubal, Fernando Peres abbade da Tridade, Roy Gonšalves thesoureiro, Afonso Fernandes, Vasco Peres, Diego Fernandes, Pero Fernandes, Garšia Anes, Martin Gestosa, Gonšalvo Anes, Meendo Ares coengos dĺOurense et outros.
Sabbean quantos esta carta viren commo nos o cabidoo da igleia dĺOurense seendo juntado en noso cabidoo enna claustra nova de Sam Marti˝o por canpaan tanjuda segundo que am de husso et costume de nos juntar a fazer noso cabidoo et con consintimento de Ares Lourenšo coengo da dita igleia, vigario ennos contrautos do cabidoo por dom Pero Gonšalves de Orosco dayan da da dita igleia et por consintimento de Johan Lourenšo teente por nos o noso couto de Belsar de Melees, damos et outorgamos a foro a vos Johan Pedreiro morador enno dito couto et a vosa moller Maria Peres para por senpre por erdade (dous) paredeiros que nos teemos que estam enno noso couto de Belsar, dos quaes huun deles esta ante a nosa adega (...) sobre la casa de Gonšalvo Boldron et enšima parte con a erdade de Maria Barreiros et ten a porta contra adega enno ca(mi˝o que) vay para (...) et o outro paredeiro esta tras adega de ăima de Villa segundo que esta demarcado. Damos vos a foro os ditos paredeiros con entradas et saidas e con todos seus dereitos et perteenšas por tal condišon que os fašades de madeiras et de paredes et os cubrades, et eles cubertos que os mantenades en todos seus boons reparamentos que non desfalescan del, et que dedes ende a nos en cada huun anno por dia de San Marti˝o do mes de novenbro ou ao que por nos tever o dito couto huna libra de dineiros brancos ou vinte soldos por ela ou a estimašon por eles enna moeda que correr. Et do al que aiades as ditas casas de dizemo a deus livres et quites de todo outro enbargo et carrego alguun. Et he posto que se vos o dito Johan Pedreiro et vosa moller ou vosas vozes et erdeiros quiserdes vender, deitar ou subpenorar esto que vos asi aforamos commo dito he que primeiramente frontedes con elo a nos o dito cabidoo et nolo dedes por lo justo prešo que vos outro por elo der, et non o querendo nos por ese prešo rešeber entom as vendede, deitade ou subpenorade a tal persona que seia semellavil de vos et non mayor, que pare ben as ditas casas de todo o que lles fezer mester et conpra et agoarde todas las condišoens desta carta et cada huna delas. Outrosi he posto que se contenda reclešer ontre nos o dito cabidoo et vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros sobre rašon desto que vos asi aforamos commo dito he que se termine a dita contenda por dous ommes boons de nos o dito cabidoo tomados a plaser das partes toda outra appellašon. Aynda he posto que por esto que vos asi aforamos commo dito he non posades fazer manda nen oniversario a outra igleia nen mosteiro nen santuario alguun sacado a nos o dito cabidoo. Outrosi he posto que nos seiades vos nen vosas vozes et erdeiros ingratos nen desconosšidos contra nos o dito cabidoo nen contra alguun de nos, ante nos seede serventes et obediente. Et nos o dito cabidoo obrigamos os beens da nosa mesa para enparar et defender a vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros con esto que vos asi aforamos commo dito he a dereito. Et eu o dito Johan Pedreiro que soon presente por min et porla dita mi˝a moller que non he presente et por todas nosas vozes et erdeiros asi rešebo de vos o dito cabidoo os dito ditos paredeiros aforados porla maneira et condišoens que ditas som, et obrigo todos meus beens moveles et rayzes gaa˝ados et por gaa˝ar para reparar os ditos paredeiros de pedra et madeira et os cobrir et manteer et reparar de todo o que lles fezer mester et pagar os ditos vinte soldos ou a dita libra et conprir et agoardar todas las cousas et condišoens que en esta carta son escriptas et contiudas et cada huna delas . Et he posto penna ontre as partes que qual quer que contra esto pasar et o non conprir et agoardar que peite a parte agoardante por nome de penna et interese šen mor. de dineiros brancos, et a dita penna pagada ou non esta carta et todo o en ela contiudo fique firme et valla para senpre. Feita foy et outorgada esta carta enno dito cabidoo, des et oyto dias do mes de mayo, anno a nativitate domini mmocccxc║ quinto. Tests. don Ares Fernandes chantre, Gil Rodrigues mestrescola, Afonso Fernandes aršidiago de Bubal, Fernando Peres abbade da Tridade, Roy Gonšalves thesoureiro, Afonso Fernandes, Vasco Peres, Diego Fernandes, Pero Fernandes, Garšia Anes, Martin Gestosa, Gonšalvo Anes, Meendo Ares coengos dĺOurense et outros.

Et eu Estevo Peres rašoeiro enna igleia dĺOurense, notario et chanšeller da dita igleia et šidade de Ourense que ha esto que sobre dito he con as ditas testimuyas presente foy et esta carta de aforamento escripvi, da qual o traslado fica en mi˝a nota, et aqui meu nome et signal puge en testimuyo de verdade rogado et requerido.

(sinal)

Stephanus PetriEt eu Estevo Peres rašoeiro enna igleia dĺOurense, notario et chanšeller da dita igleia et šidade de Ourense que ha esto que sobre dito he con as ditas testimuyas presente foy et esta carta de aforamento escripvi, da qual o traslado fica en mi˝a nota, et aqui meu nome et signal puge en testimuyo de verdade rogado et requerido.
Sabbean quantos esta carta viren commo nos o cabidoo da igleia dĺOurense seendo juntado en noso cabidoo enna claustra nova de Sam Marti˝o por canpaan tanjuda segundo que am de husso et costume de nos juntar a fazer noso cabidoo et con consintimento de Ares Lourenšo coengo da dita igleia, vigario ennos contrautos do cabidoo por dom Pero Gonšalves de Orosco dayan da da dita igleia et por consintimento de Johan Lourenšo teente por nos o noso couto de Belsar de Melees, damos et outorgamos a foro a vos Johan Pedreiro morador enno dito couto et a vosa moller Maria Peres para por senpre por erdade (dous) paredeiros que nos teemos que estam enno noso couto de Belsar, dos quaes huun deles esta ante a nosa adega (...) sobre la casa de Gonšalvo Boldron et enšima parte con a erdade de Maria Barreiros et ten a porta contra adega enno ca(mi˝o que) vay para (...) et o outro paredeiro esta tras adega de ăima de Villa segundo que esta demarcado. Damos vos a foro os ditos paredeiros con entradas et saidas e con todos seus dereitos et perteenšas por tal condišon que os fašades de madeiras et de paredes et os cubrades, et eles cubertos que os mantenades en todos seus boons reparamentos que non desfalescan del, et que dedes ende a nos en cada huun anno por dia de San Marti˝o do mes de novenbro ou ao que por nos tever o dito couto huna libra de dineiros brancos ou vinte soldos por ela ou a estimašon por eles enna moeda que correr. Et do al que aiades as ditas casas de dizemo a deus livres et quites de todo outro enbargo et carrego alguun. Et he posto que se vos o dito Johan Pedreiro et vosa moller ou vosas vozes et erdeiros quiserdes vender, deitar ou subpenorar esto que vos asi aforamos commo dito he que primeiramente frontedes con elo a nos o dito cabidoo et nolo dedes por lo justo prešo que vos outro por elo der, et non o querendo nos por ese prešo rešeber entom as vendede, deitade ou subpenorade a tal persona que seia semellavil de vos et non mayor, que pare ben as ditas casas de todo o que lles fezer mester et conpra et agoarde todas las condišoens desta carta et cada huna delas. Outrosi he posto que se contenda reclešer ontre nos o dito cabidoo et vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros sobre rašon desto que vos asi aforamos commo dito he que se termine a dita contenda por dous ommes boons de nos o dito cabidoo tomados a plaser das partes toda outra appellašon. Aynda he posto que por esto que vos asi aforamos commo dito he non posades fazer manda nen oniversario a outra igleia nen mosteiro nen santuario alguun sacado a nos o dito cabidoo. Outrosi he posto que nos seiades vos nen vosas vozes et erdeiros ingratos nen desconosšidos contra nos o dito cabidoo nen contra alguun de nos, ante nos seede serventes et obediente. Et nos o dito cabidoo obrigamos os beens da nosa mesa para enparar et defender a vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros con esto que vos asi aforamos commo dito he a dereito. Et eu o dito Johan Pedreiro que soon presente por min et porla dita mi˝a moller que non he presente et por todas nosas vozes et erdeiros asi rešebo de vos o dito cabidoo os dito ditos paredeiros aforados porla maneira et condišoens que ditas som, et obrigo todos meus beens moveles et rayzes gaa˝ados et por gaa˝ar para reparar os ditos paredeiros de pedra et madeira et os cobrir et manteer et reparar de todo o que lles fezer mester et pagar os ditos vinte soldos ou a dita libra et conprir et agoardar todas las cousas et condišoens que en esta carta son escriptas et contiudas et cada huna delas . Et he posto penna ontre as partes que qual quer que contra esto pasar et o non conprir et agoardar que peite a parte agoardante por nome de penna et interese šen mor. de dineiros brancos, et a dita penna pagada ou non esta carta et todo o en ela contiudo fique firme et valla para senpre. Feita foy et outorgada esta carta enno dito cabidoo, des et oyto dias do mes de mayo, anno a nativitate domini mmocccxc║ quinto. Tests. don Ares Fernandes chantre, Gil Rodrigues mestrescola, Afonso Fernandes aršidiago de Bubal, Fernando Peres abbade da Tridade, Roy Gonšalves thesoureiro, Afonso Fernandes, Vasco Peres, Diego Fernandes, Pero Fernandes, Garšia Anes, Martin Gestosa, Gonšalvo Anes, Meendo Ares coengos dĺOurense et outros.

Et eu Estevo Peres rašoeiro enna igleia dĺOurense, notario et chanšeller da dita igleia et šidade de Ourense que ha esto que sobre dito he con as ditas testimuyas presente foy et esta carta de aforamento escripvi, da qual o traslado fica en mi˝a nota, et aqui meu nome et signal puge en testimuyo de verdade rogado et requerido.

(sinal)

Stephanus Petri(sinal)
Sabbean quantos esta carta viren commo nos o cabidoo da igleia dĺOurense seendo juntado en noso cabidoo enna claustra nova de Sam Marti˝o por canpaan tanjuda segundo que am de husso et costume de nos juntar a fazer noso cabidoo et con consintimento de Ares Lourenšo coengo da dita igleia, vigario ennos contrautos do cabidoo por dom Pero Gonšalves de Orosco dayan da da dita igleia et por consintimento de Johan Lourenšo teente por nos o noso couto de Belsar de Melees, damos et outorgamos a foro a vos Johan Pedreiro morador enno dito couto et a vosa moller Maria Peres para por senpre por erdade (dous) paredeiros que nos teemos que estam enno noso couto de Belsar, dos quaes huun deles esta ante a nosa adega (...) sobre la casa de Gonšalvo Boldron et enšima parte con a erdade de Maria Barreiros et ten a porta contra adega enno ca(mi˝o que) vay para (...) et o outro paredeiro esta tras adega de ăima de Villa segundo que esta demarcado. Damos vos a foro os ditos paredeiros con entradas et saidas e con todos seus dereitos et perteenšas por tal condišon que os fašades de madeiras et de paredes et os cubrades, et eles cubertos que os mantenades en todos seus boons reparamentos que non desfalescan del, et que dedes ende a nos en cada huun anno por dia de San Marti˝o do mes de novenbro ou ao que por nos tever o dito couto huna libra de dineiros brancos ou vinte soldos por ela ou a estimašon por eles enna moeda que correr. Et do al que aiades as ditas casas de dizemo a deus livres et quites de todo outro enbargo et carrego alguun. Et he posto que se vos o dito Johan Pedreiro et vosa moller ou vosas vozes et erdeiros quiserdes vender, deitar ou subpenorar esto que vos asi aforamos commo dito he que primeiramente frontedes con elo a nos o dito cabidoo et nolo dedes por lo justo prešo que vos outro por elo der, et non o querendo nos por ese prešo rešeber entom as vendede, deitade ou subpenorade a tal persona que seia semellavil de vos et non mayor, que pare ben as ditas casas de todo o que lles fezer mester et conpra et agoarde todas las condišoens desta carta et cada huna delas. Outrosi he posto que se contenda reclešer ontre nos o dito cabidoo et vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros sobre rašon desto que vos asi aforamos commo dito he que se termine a dita contenda por dous ommes boons de nos o dito cabidoo tomados a plaser das partes toda outra appellašon. Aynda he posto que por esto que vos asi aforamos commo dito he non posades fazer manda nen oniversario a outra igleia nen mosteiro nen santuario alguun sacado a nos o dito cabidoo. Outrosi he posto que nos seiades vos nen vosas vozes et erdeiros ingratos nen desconosšidos contra nos o dito cabidoo nen contra alguun de nos, ante nos seede serventes et obediente. Et nos o dito cabidoo obrigamos os beens da nosa mesa para enparar et defender a vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros con esto que vos asi aforamos commo dito he a dereito. Et eu o dito Johan Pedreiro que soon presente por min et porla dita mi˝a moller que non he presente et por todas nosas vozes et erdeiros asi rešebo de vos o dito cabidoo os dito ditos paredeiros aforados porla maneira et condišoens que ditas som, et obrigo todos meus beens moveles et rayzes gaa˝ados et por gaa˝ar para reparar os ditos paredeiros de pedra et madeira et os cobrir et manteer et reparar de todo o que lles fezer mester et pagar os ditos vinte soldos ou a dita libra et conprir et agoardar todas las cousas et condišoens que en esta carta son escriptas et contiudas et cada huna delas . Et he posto penna ontre as partes que qual quer que contra esto pasar et o non conprir et agoardar que peite a parte agoardante por nome de penna et interese šen mor. de dineiros brancos, et a dita penna pagada ou non esta carta et todo o en ela contiudo fique firme et valla para senpre. Feita foy et outorgada esta carta enno dito cabidoo, des et oyto dias do mes de mayo, anno a nativitate domini mmocccxc║ quinto. Tests. don Ares Fernandes chantre, Gil Rodrigues mestrescola, Afonso Fernandes aršidiago de Bubal, Fernando Peres abbade da Tridade, Roy Gonšalves thesoureiro, Afonso Fernandes, Vasco Peres, Diego Fernandes, Pero Fernandes, Garšia Anes, Martin Gestosa, Gonšalvo Anes, Meendo Ares coengos dĺOurense et outros.

Et eu Estevo Peres rašoeiro enna igleia dĺOurense, notario et chanšeller da dita igleia et šidade de Ourense que ha esto que sobre dito he con as ditas testimuyas presente foy et esta carta de aforamento escripvi, da qual o traslado fica en mi˝a nota, et aqui meu nome et signal puge en testimuyo de verdade rogado et requerido.

(sinal)

Stephanus PetriStephanus Petri
Sabbean quantos esta carta viren commo nos o cabidoo da igleia dĺOurense seendo juntado en noso cabidoo enna claustra nova de Sam Marti˝o por canpaan tanjuda segundo que am de husso et costume de nos juntar a fazer noso cabidoo et con consintimento de Ares Lourenšo coengo da dita igleia, vigario ennos contrautos do cabidoo por dom Pero Gonšalves de Orosco dayan da da dita igleia et por consintimento de Johan Lourenšo teente por nos o noso couto de Belsar de Melees, damos et outorgamos a foro a vos Johan Pedreiro morador enno dito couto et a vosa moller Maria Peres para por senpre por erdade (dous) paredeiros que nos teemos que estam enno noso couto de Belsar, dos quaes huun deles esta ante a nosa adega (...) sobre la casa de Gonšalvo Boldron et enšima parte con a erdade de Maria Barreiros et ten a porta contra adega enno ca(mi˝o que) vay para (...) et o outro paredeiro esta tras adega de ăima de Villa segundo que esta demarcado. Damos vos a foro os ditos paredeiros con entradas et saidas e con todos seus dereitos et perteenšas por tal condišon que os fašades de madeiras et de paredes et os cubrades, et eles cubertos que os mantenades en todos seus boons reparamentos que non desfalescan del, et que dedes ende a nos en cada huun anno por dia de San Marti˝o do mes de novenbro ou ao que por nos tever o dito couto huna libra de dineiros brancos ou vinte soldos por ela ou a estimašon por eles enna moeda que correr. Et do al que aiades as ditas casas de dizemo a deus livres et quites de todo outro enbargo et carrego alguun. Et he posto que se vos o dito Johan Pedreiro et vosa moller ou vosas vozes et erdeiros quiserdes vender, deitar ou subpenorar esto que vos asi aforamos commo dito he que primeiramente frontedes con elo a nos o dito cabidoo et nolo dedes por lo justo prešo que vos outro por elo der, et non o querendo nos por ese prešo rešeber entom as vendede, deitade ou subpenorade a tal persona que seia semellavil de vos et non mayor, que pare ben as ditas casas de todo o que lles fezer mester et conpra et agoarde todas las condišoens desta carta et cada huna delas. Outrosi he posto que se contenda reclešer ontre nos o dito cabidoo et vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros sobre rašon desto que vos asi aforamos commo dito he que se termine a dita contenda por dous ommes boons de nos o dito cabidoo tomados a plaser das partes toda outra appellašon. Aynda he posto que por esto que vos asi aforamos commo dito he non posades fazer manda nen oniversario a outra igleia nen mosteiro nen santuario alguun sacado a nos o dito cabidoo. Outrosi he posto que nos seiades vos nen vosas vozes et erdeiros ingratos nen desconosšidos contra nos o dito cabidoo nen contra alguun de nos, ante nos seede serventes et obediente. Et nos o dito cabidoo obrigamos os beens da nosa mesa para enparar et defender a vos o dito Iohan Pedreiro et vosa moller et vosas voses et erdeiros con esto que vos asi aforamos commo dito he a dereito. Et eu o dito Johan Pedreiro que soon presente por min et porla dita mi˝a moller que non he presente et por todas nosas vozes et erdeiros asi rešebo de vos o dito cabidoo os dito ditos paredeiros aforados porla maneira et condišoens que ditas som, et obrigo todos meus beens moveles et rayzes gaa˝ados et por gaa˝ar para reparar os ditos paredeiros de pedra et madeira et os cobrir et manteer et reparar de todo o que lles fezer mester et pagar os ditos vinte soldos ou a dita libra et conprir et agoardar todas las cousas et condišoens que en esta carta son escriptas et contiudas et cada huna delas . Et he posto penna ontre as partes que qual quer que contra esto pasar et o non conprir et agoardar que peite a parte agoardante por nome de penna et interese šen mor. de dineiros brancos, et a dita penna pagada ou non esta carta et todo o en ela contiudo fique firme et valla para senpre. Feita foy et outorgada esta carta enno dito cabidoo, des et oyto dias do mes de mayo, anno a nativitate domini mmocccxc║ quinto. Tests. don Ares Fernandes chantre, Gil Rodrigues mestrescola, Afonso Fernandes aršidiago de Bubal, Fernando Peres abbade da Tridade, Roy Gonšalves thesoureiro, Afonso Fernandes, Vasco Peres, Diego Fernandes, Pero Fernandes, Garšia Anes, Martin Gestosa, Gonšalvo Anes, Meendo Ares coengos dĺOurense et outros.

Et eu Estevo Peres rašoeiro enna igleia dĺOurense, notario et chanšeller da dita igleia et šidade de Ourense que ha esto que sobre dito he con as ditas testimuyas presente foy et esta carta de aforamento escripvi, da qual o traslado fica en mi˝a nota, et aqui meu nome et signal puge en testimuyo de verdade rogado et requerido.

(sinal)

Stephanus Petri