GMH/ÍNDICE A-Z

510
1350séc. XIV, segunda metade
venda

Caterina, da casa de Sandiás, por si e por García Pérez, vende a metade dun casal, dúas leiras e unha herdade, en Santo André de Erbedelo e Trasariz, por unha cantidade de diñeiro e dous pedazos de prata fina.

ACOu, Escrituras XXI, 6

(...) dias de novenbro. Sabeam quantos esta carta viren que eu Catalyna (...) da cassa de Sandiaas, por min e por toda miña vos e polo dito Garçia (...) de todos meus beens, vendo para senpre et logo por esta presente carta entrego (...) Hervededo duas leiras de terreo que jasen na friiguesia de Sant Andre de Er(vededo ...) escudeiro que foy de Trasaris, as quaes leiras vos vendo e todos os castyñeyros (...). Aynda vos vendo toda a erdade que eu ey en Trasaris, a qual ias no logar que cha(man ...). Aynda vos vendo a meatade de huun cassar que foy de Rodrigo Anes da Penna, o qual (...) ditas duas leiras con suas arvores que foron do dito Iohan escudeiro de (...) a qual he de foro de terça ao dito senorio, et a meatade do dito cassar que foy (...) entradas e seydas, e que façades del os foros que se pela meatade dese cassar an de (...) vossa madre e vossa vos façades das ditas erdades e arvores dellas e de cada huna dellas todo (...). Conosco que reçebi de vos todo aquel preço que a min e a vos por ello aprouvo de me por ello dardes (...) don Afonsso contados quareenta par de diñeiros por tres libras, as quaes logo reçebi de vos o dito (...) e en dous pedaços de prata fina, os quaes dous pedaços de prata e diñeiros montaron as (...) ben e conpridamente en presença do notario (e das testemuy)as adeante escriptas. Et para vos e vosa vos (...) todos meus beens gaañados e por ga(añar ...) as ditas erdades e lugares dellas mays (...) dou e doo em doaçon por moyto ben e am(or ...) serviço que eu e o dito Garçia Peres meu (...). Et por esta presente carta daqui endeante (... to)da vosa vos enno jur e enna posison (...) arvores delles dos ditos lugares e de cada huun delles con todas suas (...) a tenpo da sua morte. Et prometo e outorgo de vos defender e anparar vos e vosa vos (...) e arvores con todas suas perteenças. Et qual quer que vos sobrelles faser (...)da ou enbargo al(gun ...) min nen por outre en juyso nen fora del. Et quen quer que vos contra esta carta e venda veer aia (...) pena çen mrs. da boa moeda et aa vos del rey outros tantos. Et a pena pagada ou non (... Feyta a) carta en Ourense nas casas de Johan Peres de Novoa ante a porta da casa hu mora (... mer)cador morador na rua dos Çapateiros, Loppo Gonçalves e Gomes Peres omes |omes| (...) Peres (...) Sant Andre de Hervededo.

Et eu Viçente Suarez notario pobrico da çidade (...) miña presença esta carta fiçe escrivyr et meu nome e sinal aqui fige que tal he.

(sinal)