GMH/ÍNDICE A-Z

77

1311, agosto, 21. Vilamaior-Mondoñedo.
Xoán Martínez Quiada véndelle a Martín Fernández Sacido a oitava parte que tiña na igrexa de San Pedro de Viveiro e a metade dunha herdade sita na devandita freguesía.
A, perg. de 102 x 182 mm. Letra semigótica.
Ed.: e. cal pardo: “De Viveiro en la Edad Media”, op. cit., p. 106.

Era de mill et ccc xl viiii annos xxi dia de agosto. Cunuscuda cousa seia que nos Johan Martines Qyiada / a uos Martin Fernandes Sasido et a uosa moller Maria Yanes et a uosa uos uendo para senpre huna terça da mea oytaua de / toda a iglesia de San Pedro de Viueiro con seu padroadigo et con sous herdamentos et con todas las outras derey/turas que a esta iglesia perteeçen et perteeçer deuen por quall rason quer. Iten uos uendo a medatade enteyra / de toda esa leyra que est enno Taris Barral con suas aruores que en esta leyra estan et con suas de/reyturas commo se departe en fondo da leyra de Ferrand Paleu et commo departe da vinna de Pedro Fernandes / clerigo et fere ençima no çerseyrido d-Oueco Peres et d-Affonso Peres et commo departe da riba hu estan / os castineyros sacado onde estos castineyros que estan enno astremo desta leyra et na qual leyra / sobredita han a outra medatade fillas de Lopo Rodrigues que foy. Et raçeby de uos preço por estas / uençoes con seus jures et pertinenças et dereyturas cinquoaenta et oyto libras da moneda del rey don / Fernando de que eu soom ben pagado et ben entrego. Et outorgouola a faser de pas a todo tenpo / por min et por todos meus beens mouiles et rayses. Testemoyas Affonso Rodrigues Douro Martin Deus notario Johan Pequeno Pedro / Falcon Garcia Ferrandes Rodrigo Ferrandes Sasido. Eu Johan Peres notario de Viueiro a escriuy et puge y meu sinal a rogo das partes (Signo).
(Reverso):
D. nº 40. M. iii. nº 21. Carta do padroadigo de san Pedro de Viueiro. Donación de un ochabo de sant Pedro de Bibeiro con el padronazgo.