GMH/ÍNDICE A-Z

056
1457

-56-

Obligaçõ.

En Rriãjo, XJ días de julljo, ano4 dito. Por rrasõ que Costãça de Sã Gião, moller / de Afonso de Sã Gião, estaua en sentençja d'escomuyõ por çertas cartas a pedimento de Mayor / Afonso, e la enterrou Jon París cõ que lle derõ prenda para cõtẽtar a dita Mayor Afonso, / a qual dita prenda, o dito Jon París oje dito dja  daua a Afonso de Querẽtes, o Vello; por ende / eu166, o dito Afonso de Querẽtes, me obligo4 de faser cõtenta4 e paga aa dita Mayor Afonso, do que lle / era tiúda a dita Costança de Sã Gião fasta dja de Santiago primeyro que vẽ, e / que dentro deste térmjno traiga ao dito Jon París carta por donde sea libre e / quito; outorgou carta firme, et çétera. Testigos: Bieyto Gonçalues e Vasco de Lees e Afonso de Malpjca, moradores ẽno dito porto.

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
166. Eu está escrito na marxe.