GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D235
1459, xuño, 10
Xoán Patiño arrenda a explotación da barca de pasaxe do Miño por 8000 mrs. e recibe do procurador do Concello unha dobra de ouro. (fol. 66v)

Barqua.

A des dias de juyo poso Joan Patyno a renda da barqua do anno viindeiro de LX anos que se começa por dia de San Joan en des et oyto mill (pares de)* de moeda vella, con huna dobra douro que lle entregou o procurador por la poer enno dito preço. Tests. Rodrigo Gonçalves, Fernando Vasques, Rodrigo de Monterroso, Joan Çereyjo.