GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D41
1459, marzo, 23
Os xuíces ditan sentenza pola que Xoán Patiño dispón de tres días de prazo para pagar a Xoán de Alvarellos 145 mrs. pola compra dun boi. (fol. 17v)
A viinte et tres dias do mes (de) março, en Ourense enna Praça do Canpo, Vasco Gomes juis da çidade d’Ourense, enna Praça do Canpo, mandou por sua sentença a Joan Patino que presente estava que doje a terçeiro día dese et pagase a Joan d’Alvarellos que presente estava çento et qoreenta et çinco mrs. vellos con as costas dereytas e con juramento que feso e por que o dito Joan Patiño diso que lle entregara por elles hun boy. Tests. mestre Antonio, Pero de Lemos, Fernando de Çelanova.