GMH/ÍNDICE A-Z

D63b
1459, abril, 10
Os ditos homes bos ordenan a Diego das Cortes pagar 200 mrs. a mestre Xoán. (fol. 24v)

En este dia os ditos Fernando Vasques et mestre Pero mandaron ao dito Diego das Cortes que pagase oje este dito día ao dito mestre Joan CC.- de brancas su a penna do conpromiso etç. Ares de Monterroso, Joan de Meijonfrio (fº)* /(Joan Patyno)*\ Fernando.