GMH/ÍNDICE A-Z

165
1457

-165-

Pero Paas4, jurado e pregũtado, et çétera, diso que sabía que hũu moço de Johán de / Meljde, morador ẽna Proua, que leuou hũu pee4 de ljmoeyro da orta de Saar4, / pode aver quatro ou çinco anos4 pouco máys4 ou menos4, e que esto que o sabía / porque llo veu sacar da orta por seu ollo e leuarlo ao dito moço, e / yba cõ el, quando o leuaua o dito moço, Gonçaluo de Paradela, e que o dito / moço se chama Johán Rramallo, e que delo máys nõ sabía.

Jtem diso / que oýra diser a Johán de Njne4, fillo de Estéuõo, que Ferrnando de Deyra leua[ra]6, / pouco ha, hũ]u carro de salgeyros cortados por pee4 de Brandarís, cabo / dos lagos da braña, que erã do dito moesteyro; e que así mjsmo este mesmo testigo / lle veu leuar ao dito Ferrnand de Deyra outro carro dos ditos salgeyros carregado, pode aver dous anos4, e que por agora máys nõ sabía.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
6. O papel está rompido.