GMH/ÍNDICE A-Z

009
1457

VJ (12R)

Ihesus


Nota de Áluar Peres de Pontevedra, escriuano del rrey e notario de terra / de Postomarcos, que comẽçou e açebtó o dito ofiçio primeyro dja / de mayo, ano4 de
JM CCCCº LVIJ anos4.
LVIJ anos4.
Mayo.


-9-


Sentençia de Johán / París, rretor.


Ẽno porto de Rrianjo, primeyro dja do mes de mayo, ano4 de J M CCCCº LVIJ anos4. / Estando delãte das casas de Jon París, que sõ da egleia, e da casa de / Pero Peliteyro; estando4 presente Gomes de Rribademar, juís ordenario en / terra de Postomarcos, e estando4 outra peça de omes bõos do dito porto; / logo, Jon París diso que pedía ao dito juís que, por quanto Pero Peliteyro tenja / feyto ẽna praça e calle pública, delante das ditas casas, hũu vjnal, o qual / era feyto en seu perjuýso e da rrepública do dito60 porto, que pedja ao / dito juýs que o mãdase logo de allý quitar. E visto porlos ditos juís / e omes bõos que era en perjuýsio da rrepúbrica e das ditas casas / do dito Jon París, logo o dito juís, en persona das ditas partes e a seu / cõsentimjẽto, diso que mãdaua e mãdou ao dito Pero Peliteyro que quitase / o dito vjnal desde oy fasta dja de Sã Jon de junjo primeyro que vẽe, so pena4 / de seysçentos4 morauidís para la cáma[ra]61 do señor arçobispo e de sesẽta para o señor, / e que nõ posesẽ en aquel logar vjdes nẽ outro enpacho4, e así desfeyto, el / nẽ o dito Jon París nẽ outra persona4 algũa nõ tornase allý a faser / vjnal nẽ edificasẽ outra cousa algũa, so a dita pena. O dito Jon / París pedeuo por testimoyo. Testigos: Vasco de Lees e Martjn de Tourís e Jon / Seco, moradores ẽno dito porto.

IJ brancas.

 

_____

4. Leva un trazo sobre a palabra.
60. Escribiu da dita, e corrixiu o a en o.
61. Está escrito cama.