GMH/ÍNDICE A-Z

050
1457

-50-

Procuraçõ / e poder.

Este dja, XXVIJ días do dito mes143, o dito Pero de Teayo faço meu procurador, e para sostituýr144 ẽnos pleitos e nõ en al145, e dou meu poder cõprido ao dito Jon Seco, morador en Rriãjo, / para que por mj e en meu nome4 e para mj146 posa rreçebjr e rrecabdar pã e147 bestias / e147 herdades que a mj perteescã en terra de Postomarcos e147 ẽna Luaña / e as partyr e estremar segundo entẽdere que a mj cũpre e quiser e por bẽ / touer, e para que o posa demãdar e, se neçesario4 for, entrar en cõtẽda / de juýsjo e dar carta de pago148, e cõpoer e cõprome/ter en mão de amjgos et çétera149, e para avenjr e ygualar / qualqu[er]150 pleito ou debate que teña en esta dita terra de Postomarcos. / Poder e procuraçõ firme bastante qual paresçer de meu sjgno4. Testigos: os / ditos. En espeçial que posa rreçebjr de Gonçaluo de Rrial151 dúas fanegas / de pã que lle erã deujdas do froyto pasado152.

________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
143. XXVIJ días do dito mes está entreliñado.
144. Despois está riscado para enjuysiar; na entreliña está riscado para sostituýr.
145. E para sostituýr ẽnos pleitos e nõ en al está entreliñado.
146. E para mj está entreliñado.
147. Está escrito sobre ou.
148. Despois vén riscado poder cunprido.
149. E cõpoer...amjgos, et çétera está escrito en tres liñas na marxe.
150. Está escrito qual qual.
151. Comezou a escribir Rriãj e corrixiu por riba.
152. En espeçial ... pasado está engadido tralo peche da nota
.