GMH/ÍNDICE A-Z

60
1433, setembro, 13

Juan de Godoy, escudeiro, morador en Santa Mariña da Fraga, afora a Fernan Sevil, morador en San Miguel de Arca, en terra de Tabeirós, o lugar de Nodar, por tempo de 21 anos.

(f. 27 v)

Este dia. Sabean todos que eu Juan de Godoy, escudeiro, morador ẽna fiigresia de Santa Marina da Fraga, que soo presente et que faço por min et en nome de mĩa moller Orraca Nunes, por la qual me obligo conprir et satisfaser, por min et por todos meus bẽes, aforo et dou en aforamento a vos Fernan Sevil, morador ẽna fiigresia de San Migell de Arqua que he en terra de Taveiroos, que sodes presente, et a vosa moller Tareija Fernandes et a vosas vozes, todo o lugar, casas, casares et chantados e herdades del que a dita mĩa moller ha et lle perteesçe ẽna aldea que disen de Nodar, que he ẽna dita fiigresia, por herança de seus padre et madre et avõos et aforovos, como dito he, o dito lugar por tenpo deste dia de San Migell de setenbre primeiro que ven ata viinte et hũu anos conpridos primeiros seguintes, ẽnos quaes ditos viinte et hũu anos et en cada un deles devedes de morar nas casas do dito lugar et teerlas cubertas et levantadas et asi as leixar aa fim do dito tenpo con quanto perfeitio et boo paramento en elo for feito, et eso mesmo lavrar et procurar as herdades do dito lugar et teerlas çertas et manifestas et quaes et quantas son, et devedes de dar a min et aa dita mĩa moller et nosas vozes por renda, çenso, conosçemento do dito lugar et casas et herdades del, çinco çeramis de pan, medio millo et medio çenteo, medidos por la medida dereita da praça da villa de Pontevedra, et mais hũu par de capões et asi en cada un ano por lo dito tenpo dos ditos viinte et un anos, o qual pan et capoons nos devedes de dar et pagar por cada dia de San Martino do mes de novenbre, et con esto seerdes anparados et defesos con este dito aforamento ẽno dito tenpo por min et por meus bẽes et da dita mĩa moller que vos a elo obligo, et so pena de quinentos maravedis de boa moeda que vos peitemos etc. Et eu o dito Fernan Sevil, que asi soo presente et que faço por min et por la dita mĩa moller et nosas vozes, asi resçebo et outorgo este dito aforamento por las maneiras et condições sobreditas et prometo et outorgo que eu et a dita mĩa moller et nosas voses o tenamos, conprimos et pagemos asi por nos et por todos nosos bẽes que a elo obligo et so a dita pena, et a pena etc. Feito na dita villa de Pontevedra, ano, dias, mes sobreditos. Ts. Ares Lopes, pedreiro, Juan da Cãal, mercador, Juan do Salnes, toneleiro, Pero de Fafim, alfayate, moradores ẽna dita villa, et outros. Feita.