GMH/ÍNDICE A-Z

D91
1459, abril, 14
O alcalde solicita aos demais membros do Concello as cadeas e o lugar onde establecer a prisión. (fol. 30)

(Pero de Miranda.

En este día, enna orta do conçello, Pero de Miranda requerio a Vasco Gomes, Loys Gonçalves, Joan Cortydo rejedores, Gomes de Mugares alcallde, Nuno d’Ousende procurador, que lle desen as cadeas et prijoes et carçarre en que as tevese, senon que protestava etç. Diseron que o dese con sua resposta. Tests. Ares Fernandes, Joan de Meijonfrio, Fernando Afonso da Torre, Joan d’Alvan)*.