GMH/ÍNDICE A-Z

136

marzo, 5

Compromiso para entregar seis fanegas de centeo en Sarreaus. (fol. 41v)

Gonçalvo Fernandes de Raayro.

A Vº dias do dito mes, Estevo de Sordos, morador enna freigesia de San Pero de Vaande, se obrigou de dar a Gonçalvo Fernandes de Raayro seys fanegas de çenteo postas en Sarreaaos ata día de domingo de pascoela primeiro que ven, penna II .- etç. e mays de lle dar et entregar hun alvala que del ficou firmado do nome de Joan Afonso de Tolledo, sobre lo qual outorgou obrigaçon forte e firme etç. Tests. Joan Peres de Junqueira, Joan de Santo Anton. (fol. 41v)