GMH/ÍNDICE A-Z

c
s/d (1434, agosto, 24)

No referente á venda anterior Xoán de Vilarchán e a súa muller renuncian a todo dereito que puideran ter aos bens que ficaron de Afonso Branco. (fol. 111)

En este dito dia e ora e por estas tests. o dito Joan de Vylarchaan se obrigou que por rason que lle o dito Joan de Santo Anton vendía e fasía carta dos ditos beens, que el que se obrigava en sua moller que se veesen demetyr de todo o dereito que a dita sua moller tiña e avya a ameatade das viñas e chousa e monte que ficaran do dito Afonso Branco e que lle a ela pertesçian do por parte do dito Afonso Branco, que os demetisen todos ennos dito Joan de Santo Anton doje a quinse dias lle fesese carta delles sopenna de mill mrs. ( fol. 111)