GMH/ÍNDICE A-Z

262
1343, marzo, 6
préstamo

Tres recibos de préstamo de varios libros do cabido.

ACOu, Escrituras XII, 13

Sabeam quantos esta carta virem que eu Meem Suares coengo d’Ourense outorgo e connosco que reçeby enprestado de vos dom Pero Suares dayam da igleia d’Ourense e do cabidoo da dita igleia dous livros, conven a saber huna lectura sobrelo esforçado et os casos das Degretaes e os casos do degredo en hun volume. Os quaes livros prometo e outorgo de dar ao dean e cabidoo da dita igleia deste dia a çinquo annos primeiros que se siguiren su pena de des mor. da moeda de nosso señor rey don Affonso cada dia delo dito termio en deante. Et se eu os ditos livros tever delo dito termio endeante que eu que os entregue de çinqo en çinqo annos ao dito cabidoo su a dita pena et se se os ditos livros perderen por miña culpa ou sen miña culpa por fogo ou por auga ou por outro caso fortuyto ou en outra qual quer maneira prometo e outorgo de pagar a vos o dito dean e cabidoo por eles quinentos mor. de brancos da moeda de nosso señor rey don Affonso. Et para esto assy conprir obligo a vos min e todos meus beens et de mays dou a vos conmigo fiador Gonçalvo Peres da Triindade coengo d’Ourense, esse fiador presente e outorgante e obligante seus beens aa dita fiadoria. Et se por ventura o bispo que por tenpo for enna igleia d’Ourense demandar os ditos livros ou cadahun deles ante deste tenpo que prometo que eu que os entregue daquel dia a hun que me o dito dean e cabidoo feseren a sa(ber ...) conprido e me foren demandados. Et eu entregando os ditos livros ao dito dean e cabidoo que eu e o dito fiador (... rele)vados deles. Esto foy en Ourense enno cabidoo, sex dias de março, era de mill e ccc e oyte(...) Tests. que presentes foron Gil Martines raçoeyro, Gonçalvo Martines dobreyro, Johan Garçia porteyro do cabidoo (...).

(...) notario jurado da çidade d’Ourense polo bispo e pola igleia desse lugar que a esto presente (...) en ela puge meu signal que tal he.

(sinal)

Sabean quantos esta carta vi(ren ...) Eanes chantre da igleia d’Ourense (... en)prestado de vos don Pero Suares dayan da igleia d’Ourense e do cabidoo da (...) cubertura de coyros pretos de Sumas e de Questoens e de [Bron]ardicos (...) livros prometo e outorgo de dar et entregar ao dean e cabidoo (...) pena de des mor. da moeda de noso (...) ditos livros tever delo dito termio (...) se os ditos livros se perderen (...) en outra qual quer maneira prometo (...) brancos da moeda de nosso señor rey don (...) demays dou a vos conmigo fiador Gonçalvo (...) e obligante seus beens aa dita fiadoria. Et se por ventura (...) os ditos livros ou cada hun deles ante deste tenpo prometo (...) cabidoo o feserem a saber e me foren demandados a hun mes conprido (...) eu e o dito fiador seiamos relevados deles. Esto foy en Ourense enno (cabidoo, sex dias de...) e ccclxxx e hun annos. Tests. que presentes foron Gil Martines raçoeyro, Gonçalvo Martines dobreyro, Johan Garçia (porteyro do) cabidoo.

Et eu Johan Gonçalves notario jurado da çidade d’Ourense polo bispo e pola igleia desse lugar que a esto (...) et esta carta en miña presença fis escrivyr e en ela puge meu signal que tal he.

(sinal)

Sabeam quantos esta carta viren que eu Gil Martines raçoeyro da igleia d’Ourense outorgo e connosco que reçeby enprestado de vos don Pero Suares dayan da igleia d’Ourense e do cabidoo da dita igleia dous livros, convem a saber hun livro das Estorias Escolasticas e outro livro De Re Militari. Os quaes livros prometo et outorgo de dar e entregar ao dean e cabidoo da dita igleia deste dia a çinco annos primeiros que se seguiren su pena de des mor. da moeda de nosso señor rey dom Affonso cada dia delo dito termio en deante. Et se eu os ditos livros tever delo dito termio endeante que eu que os entregue de çinco en cinco annos ao dito cabidoo su a dita pena. Et se os ditos livros se perderen por miña culpa ou sen miña culpa por fogo ou por auga ou por outro caso fortuyto ou en outra qual quer maneira, prometo e outorgo de pagar a vos o dito dean e cabidoo por eles, por las Estorias Escolasticas dusentos mor. e polo livro De Re Militari çen mor. da moeda de nosso señor rey don Affonso, e para esto assy conprir obligo a vos min e todos meus beens. Et demays dou a vos conmigo fiador Gonçalvo Roy Peres coengo d’Ourense, esse fiador presente e outorgante e obligante seus beens aa dita fiadoria. Et se por ventura o bispo que por tenpo for enna igleia d’Ourense demandar os ditos livros ou cada hun deles ante deste tenpo, prometo que os entregue ao dito dean e cabidoo daquel dia que me o dito dean e cabidoo o feserem a saber e me foren demandados a hun mes conprido. Et eu entregando os ditos livros ao dito dean e cabidoo que eu e o dito fiador seiamos relevados deles. Esto foy en Ourense eno cabidoo, sex dias de março, era de mill e ccclxxx e hun anno[s]. Tests. que presentes foron Gonçalvo Martines dobreyro, Johan Garcia porteyro do cabidoo.

Et eu Johan Gonçalves notario d’Ourense polo bispo e pola igleia desse lugar que a esto presente foy e esta carta en miña presença fis escrivyr e en ela puge meu signal que tal he.

(sinal)

[reverso] Cartas por que o dean e o cabido enprestaron a o chantre dous livros.

Iten a Meen Suares outros dous livros.

Iten outros dous livros a Gil Martines.

Et estes livros son da igleia.