GMH/ÍNDICE A-Z

103
1310, agosto, 24. LUgo

Varios membros do Cabido recoñecen as débedas, tanto en metálico como de diferentes libros, que teñen con aquel.

MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 53r.

Era sobredita, XXIIII dias d'agosto. Pedro Savaschaes, coygo de Lugo, conosçe et outorga que ten do cabidoo hum meo marco de prata, que fuy do archidiago don Fernan Martines. Item don Iohan Eanes, thesoreyro, outrossy outorga que ten outrossy do cabidoo hun marco de prata, que fuy de Iohan Fernandez coygo. Item don Maestre Affonso, archidiago de Deçon, outrossy outorga que ten do cabidoo hun marco de prata que fuy de Maestre Fernando, coygo, et outrossy ten huna sentenças que tenia este Maestre Fernando do cabidoo. Item ten don Iohan Bezerra, iuyz, do cabidoo hun meo marco de prata que fuy de Pedro Mosilon. Item o thesoreyro deu hun marco de prata a Affonso de Malle quando fuy a Roma.