GMH/ÍNDICE A-Z

188
1320, xaneiro, 18
O Cabido de Lugo afóralles a Afonso Fernández, Gonzalo Pérez e a unha voz o casal de Vilapedre, en Santalla de Devesa, por renda anual de catro terzas de pan, dúas libras de cera e outras condicións.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 49r.- Traslado ao Libro do Cab. polo notario Fernando Pérez: 1345-XII-2.

Era de mill et treçentos et çinquaenta et oyto annos, XVIIIº dias de ianeyro. Sabeam quantos esta carta virem, commo nos Martim Eanes de Lugo, et o cabidoo desse miismo lugar, con outorgamento de don Johan Beserra, iuyz desse lugar, teente a amiistraçon do mes iullio en Narlla et en Parrega et en Goyos, a vos Affonso Ferrnandes, \clerigo/ de Villa Pedre, fillo de Fernan Iohanes de Villa Pedre, et Gonçalvo Peres fillo de Pedro Pellaes dito Barriga, et huna pessoa qual o pustrimeyro de vos para este vervo nomear en vida et en morte, damos et outorgamos a a tal vervo o cassal de Villapedre que he da iglesia de Lugo, que he sub signo de Santa Alla da Devesa, con suas pertenenças et dereyturas, conven a saber que vos et esta pessoa que para este vervo for nomeada metades en este cassal çinquo teegas semente de herdade et lavredes et paredes ben esta cassal et esta herdade que y meterdes, et dardes cada anno a este iuyz et a o amiistrador sobredito, ou a o amiistrador que for na iglesia de Lugo, quatro terças de pan duas partes de temporao et a terça de serodeo por teega dereyta, et duas livras de çera cada anno. Et a morte de vos anbos et d'aquela pessoa que para este vervo for nomeada esta casal sobredito et esta herdade que vos y meterdes fiquen livres et quitos a a iglesia de Lugo con todos los boos paramentos que y foren feitos, et provado de tres armentios.

Et nos, dayam et cabidoo sobreditos, assi outorgamos et prometemos de non viir contra esto en ninhuna maneyra. Et outrossi nos, Affonso Ferrnandes et Gonçalvo Peres sobreditos, asi outorgamos et obligamos a comprir por nos et por todos nosos beens. Et nos as partes sobreditas de conssuum rogamos a Pedro Jacome, notario publico de Lugo, que faça desto un publico estrumento en testemoyo de verdade.

Feyto en Lugo era et dias et quotum soboreditos. Et foron presentes testemoyas: don Fernando Aras, arçidiago de Neyra; don Meestre Affonso, arçidiago de Deçon; don Fernando de Deus, chantres de Lugo; don Johan Yanes, thesoreyro de Lugo, ts.; Pedro Savasches[...], coengos de Lugo.

Et eu Pero Jacome, raçoeyro de Lugo, notario sobredito, rogado pressete fuy et de commo por ante min passou escripvi ende esta carta et puge en ela meu signal en testemoyo de verdade.

Et eu Fernando Peres, notario publico por noso sennor el rey enna çibdade de Lugo, vi huna carta de hun vervo scripta et signada con signal de Pedro Jacome, notario sobredito, a qual era feita no thenor sobredito et por rogo do dayam et do cabidoo da iglesia de Lugo o fis trasladar de vervo a vervo, et en este traslado puge y meu nome et meu signal.

Feyto fuy esto dous dias de desembre, era de mill et CC L XXX III annos.