GMH/ÍNDICE A-Z

198
1322, marzo, 4. Lugo
O Cabido de Lugo afóralles a Gonzalo Sánchez, á súa muller e a unha voz un casal en Vilapedre, a condición de construír unha casa mais 50 marabedís anuais e outras condicións.
 MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 61v.

Era de mill et CCC LXta annos, quatro dias de março [...] dese meesmo lugar avervaron a Gonçalvo Sanches de Riba de Neyra et a sua [...] huna pessoa qual o pustrimeyro delles nomear na vida ou a a morte, que seia fillo [...]rios a que chaman da Villa, que e en Villa Pedre, con todas suas pertenenças et dereyturas sub [...] a lavrar et parar ben et façel-lo tirar de monte o mays que poderen, et faceren y huna cassa, et daren [...] renda elles, et a dita pessoa çinquaenta moravedis desta moneda del rey don Fernando d'oyto soldos o moravedis en Lugo en salvo cada anno de toda cousa, por dia de Pascoa, a aquel que tever os aniversarios; et non a an descontar grando, nen geada, nen rouba, nen força, nen outra coussa nenuna. Et demays am de dar logo huna terça de herdade semente et iuntal-la logo a este casal, huma mea terça semente, ou todo esta terça se y teveren a cerca deste casal, et se a y non teveren que a iunten a lugar outro do caboo ut a ouveren mays açerca del, assi que perfaçan esta terça de herdade semente commo dito he, et tragerenna en sua vida et da dita pessoa con este dito casal.

Et o sobredito Gonçalvo Sanches assi o outorga todo a comprir por si et por todos seus beens movilles et rayses, por si et pol-la dita sua muller et pol-la dita pessoa que para esto for nomeada. Et demays para o comprir assi deu por fiador: Fernan Dias, raçoeyro de Lugo, este Fernan Dias presente et outorgantese por fiador. Et a o passamento deste Gonçalvo et da dita sua muler a pessoa que ficar no dito lugar a de dar outro fiador que cumpla esto que elles an de comprir commo sobredito he, se non que o cabidoo reçeba o dito casal. Et a o passamento d'aquella pessoa que para esto delles for nomeada, o dito casal a de ficar livre et quito a os ditos aniversarios da iglesia de Lugo, con aquella terça semente de herdade et conna dita cassa, et con quantos boos paramentos y foren feytos.

Testemoyas que foron presentes: don Fernando Aras, dayam sobredito; don Fernan de Deus, chantres; don Rodrigo Alvares, meestrescolla; don Meestre Affonso, archidiacono de Deçon; don Johan Beçerra, iuys; don Pedro Savasches, thesoreyro; Fernando Alvares, coengo de Lugo; Jacome Eanes, Francisco Guillelmes, sanchristan.

Et eu Garçia Affonso, notario publico de Lugo, a esto presente foy et por mandado do dito cabidoo et con outorgamento do dito Gonçalvo Sanches scrivi esta carta et puge y meu sinal.(+).