GMH/ÍNDICE A-Z

201
1322, maio, 12. Lugo
O Cabido de Lugo outórgalle ao notario García Afonso, durante a súa vida, unha casa na rúa Miñá, coa condición de plantar árbores no horto e pechar a cortiña.
 MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 62v.

Era Mª CCC LXª, XII dias de mayro. Don Fernando [...] desse lugar, dan et outorgan a Garcia Afonso, notario de Lugo, por lle fazer ben [...] que lle feçer etten de fazer, a sua casa que he dos aniversarios, que he ena rua Mynaa, entre la casados aniverssarios da huna parte, et a casa dos malates et dos aniverssarios d’outra, con seu orto et con sua cortyna et con suas pertenenças et dereyturas, por en toda sua vida de Garcia Affonso. Et este Garcia Affonso deve parar ben esta casa et sarrara cortyna de parede, et chantar das arvores no orto, et fazer boos paramentos nacasa et na cortynna, et non seer teudo de dar outra renda por esta casa en sua vida; et a morte deste Garcia Afonso esta casa ficar livre et quita a a yglesia de Lugo contodos los boos paramentos que y foren feytos.

Testemoyas: don Maestre Affonso, archidiacono; don Rodrigo Alvareç, maestrescola; don Pedro Savasches, thesoreyro; Fernando Alvares, coengo de Lugo; Affonso Martines, clerigo de Sant Christovoo de Chamoso; Francisco Guillelmez, sancristan de Lugo; Iacome Eanes, clerigo do coro de Lugo, ts.

Eu Pedro Iacome, notario de Lugo, presente fuy et escrivi.(+).