GMH/ÍNDICE A-Z

398
963/ 03 / 22
Sonna e a súa muller, véndenlle ó bispo Rosendo e ós seus frades, un anaco de viña e unha terra calva1
TC, fol. 144r.

In Dei nomine. Ego Sonna et uxori mee Gontina, vobis pontifici domno Rudesindo episcopo et fratribus vestris. Ideo placuit nobis bone pacis volumtas ut venderemus vobis sicuti et vendimus petazo de vinea precio VI quartarios et terra calva seminatura tres sestarios et arata in duas mazanarias. Et accepimus de vos precio ovelias duas et I quartario de cibaria ut de hodie die et tempore de iuri meo sit abraso et in vestro iure vel dominio siat tradita atque confirmata, habeatis vos iuri quieto et perpetuo vindicetis vos et qui in vita sancta monasterio Cellenove perseveraverint. Et si aliquis homo vos proinde calumniaverit, tunc inferat pars mea partique vestre habeatis potestatem prendere de nos ipso quod supra taxatum est duplatum et vobis perpetim habituro.

Facta kartula vendicionis XIº Kalendas Apriles. Era MªIª.

Sonna et uxori mee Gontina manus nostras fecimus (signum).

Qui sunt pro testes: Gondesindo ts. Brandila Ceci. Gonderigo. Alamiro. Gendo.

1 Aínda que no documento non se especifica o lugar no que se atopan estas dúas terras, podemos pensar que se trata da actual parroquia do Salvador de Rabal, xa que este diploma está entre os folios 140r-146v., nos que se copiaron unha boa parte dos diplomas de Rabal, coincidentes ademais na súa cronoloxía.