GMH/ÍNDICE A-Z

669
1364, setembro, 1. Lugo
Dona Sancha renuncia ao foro das propiedades pertencentes ao Cabido de Lugo no Bierzo a favor de Gonzalo Suárez, se outorga o consentimento para iso o devandito Cabido.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 78r.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu, dona Sancha, muller de Aras Meendes de Grandas que foy, renunço et torno en vos Gonçalvo Suarez d’Arvollo, a renda que eu tenno feyta do dayan et cabiidoo da iglesia de Lugo de todas las herdades et vinnas et casas et casares et ortos et praças, que elles an et an por aver en terra de Beres, des a Vila da Fava ata Moyna Seca, tan ben alende o Sil commo aquende, outorgando o dito cabiidoo a dita renuçiaçon, et nonna outorgando que a dita renda fique posta en min, segundo que oge este dia esta. En testemoyo desto roguey a Domingo Peres, notario publico de Lugo, que fezese ende esta carta.

Que foy feyta en Lugo, primeyro dia de setembro, era de mill et quatroçentos et dous annos.

Testemoyas que foron presentes: don Affonso pola gracia de Deus, obispo de Mendonedo; don Pedro Aras, arçidiago de Neyra; don Roy Gomes, mestrescola de Lugo, Diego Peres, alcalle del rey, ts., et outros.

Et eu Domingo Peres, notario publico de Lugo dado pela actoridade do bispo desse miismo lugar, a esto presente fuy et a rogo da dita donna Sancha esta carta scrivi en este livro do dito cabidoo et puge en ela meu signal en testemoyo de verdade.