GMH/ÍNDICE A-Z

346
1359, xullo, 30 (Santiago)
carta

Carta do cabido de Santiago aos rendeiros da súa tenza de Tarascón, na diocese de Ourense, informándoos de que cambian a dita tenza con Pedro Suárez, deán de Ourense e cóengo de Santiago, por outros bens na vila de Padrón e noutros lugares do arcebispado de Santiago.

ACOu, Escrituras IV, 20

Nos o vigario do deam e o cabiidoo da egleia de Santiago, seendo juntados por tangemento de canpaa en nosso cabiidoo no lugar acustumado segundo que avemos de custume, a todoslos rendeyros, lavradores, caseyros e serviçaes et arrendadiços et a outras quaes quer pessonas que teen, lavran, hussan et possuyen os herdamentos, casas, casares, chantados, vinas, ortas, pastos, mulinos et herdades et outras quaes quer possissoons e dereyturas que aa teença que chaman de Tarascon que era a nos o dito cabiidoo perteeçen en todo o bispado d’Ourense segundo que os beens da dita teença enno bispado d’Ourense porlo dito cabiidoo teveron e usaron dom Jacome Peres cardeal de Santiago tenceyro que por nos foy da dita teença et depoys Gonçalvo Vaasques nosso coengo por sy et por outros e en nome da dita teença et os outros que porlos tenpos passados foron desta teença teençeiros, soude. Sabede que nos os ditos vigario do dayan e cabiidoo fesemos concanbeo con dom Pero Suares dayam d’Ourense e coengo de Santiago, enno qual concanbeo demos para senpre por jur de herdade ao dito dayam d’Ourense todos los beens que aa dita teença perteeçen e perteençer deven en todo o dito bispado d’Ourense segundo que os o dito cardeal dom Jacome Peres e o dito Gonçalvo Vaasques nosos teençeiros que foron da dita teença et os outros teençeyros que foron porlos tenpos esses beens e possissoens della toveron, husaron e pessuyron enno dito bispado, por outros herdamentos e beens e possissoens que o dito dayam d’Ourense a nos por esta rason dou enna villa de Padron e en outros lugares no arcibispado de Santiago, segundo que este concanbeo ontre nos et o dito dayam he feyro e outorgado por Johan Baleato notario de Santiago, porla qual rason damos poder ao dito dayan d’Ourense que por sy ou por outros quaes el quiser e por bem tever possa entrar e reçeber todosllos herdamentos, casas, casares, herdades, chantados, vinas, ortas, prados, pastos, molinos e outros quaes quer beens e possissoens que a esta dita teença de Tarascon perteeçen e perteeçer deven enno dito bispado d’Ourense segundo que estes beens e possissoens aa dita teença perteeçen enno dito bispado e segundo que os teveron e husaron por sy e por outros os ditos cardeal e Gonçalvo Vaasques teençeiros que por nos foron da dita teença et os outros teençeiros que foron porlos tenpos e mays conpridamente se aa dita teença perteeçen enno dito bispado, assy commo señor e propietario dos ditos beens e possissoens que aa dita teença enno dito bispado perteeçen en qual quer maneira, et que possa faser e faça de todoslos beens e possissoens que a dita teença ha enno dito bispado toda sa voontade para senpre commo de sa cousa quita e propia, et mandamos a qual quer ou quaes quer pessona ou pessonas que os ditos beens e possissoens que aa dita teença perteeçen no dito bispado, teen e usam en qual quer maneira, que recudan con eles ben e conpridamente ao dito dayan d’Ourense assy commo a señor e propietario delles ou a quen el mandar e non a outro. Et para que esto seia çerto rogamos e mandamos a Johan Baleato notario de Santiago que fezese ende esta carta e a signasse de seu nome e signal. Feyta no dito cabiidoo, trinta dias de julio, era de mill e ccc xc et sete annos. Tests. dom Affonso Fernandes de Gres arçidiago de Trastamara, Jacome Peres Dordel Carreira, Fernan Peres, Johan Domingues cardeaes, dom Lopo Affonso arçidiago de Mayorga, Matheos Peres, Gil Vaasques, Gonçalvo Vaasques e Bernal Martines coengos de Santiago et outros.

Eu Johan Baleato notario publico jurado de Santiago presente fuy e este stromento por mandado dos ditos vigario do dayam e cabidoo da igleia de Santiago fiz scrivir e meu nome e signal poño en testemoyo de verdade.

(sinal)