GMH/ÍNDICE A-Z

H9
1435, decembro, 6
Afonso do Barral e Lourenzo, xastre, traspasan a Rodrigo Bouzoa, polo mesmo prezo que eles a teñen, un terzo da renda da sisa dos xibóns, imposta para financiar a obra da Ponte. (fol. 4v)

Afonso do Barral e Lourenço alfayate, Rodrigo Bouçoaa.

En este dito día Afonso do Barral e Lourenço alfayate vesiños d’Ourense, traspasaron hun terço da renda da sysa dos giboons en Rodrigo Bouçooa, por lo preço et contía de mrs. por que a elles tinan e que pagase a terça dos ditos.- a dita obra da dita ponte. Et o dito Rodrigo Bouçooa reçebeu en sy et obrigou sy et todos seus beens de pagar a terça dos ditos.- a dita obra aos praseos e terminos que el eran obrigados etç., para o qual obrigou sy e todos seus beens etç. Tests. Joan do Bouteiro, Rodrigo escripvan et Joan de Reqeixo clerigo e sancristan.