GMH/ÍNDICE A-Z

672
1365, febreiro, 8
Costanza Gómez, abadesa do mosteiro de San Fiz de Cangas, véndelles ao bispo e á igrexa de Lugo toda a herdade do mosteiro en San Vicente de Deade por 375 marabedís.
MADRID, AHN, Carp. 1332 F/10, perg. orix., galego, gótica cursiva, 155x259 mm.

Era de mill et quatroçentos et tres anos, oyto dias de febreyro.

Sabeam quantos esta carta viren como nos Costança Gomes, abbadessa do mosteyro de San Fiiz de Cangas, con outorgamento das donas do convento do dito mosteyro, seendo todas en cabiidoo por campaa taniuda, sigundo que o avemos de husso et de custume, seendo todas en noso livre poder, por nos et por o noso moesteyro para senpre porque entendemos que he grande prol do dito nosso mosteyro, vendemos et entregamos logo por esta pressente carta a vos a o moyto onrrado padre et sennor don frey Pero Lopes polla gracia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, et a vossa iglesia de Santa Maria de Lugo, para por senpre, toda quanta herdade et cassas, con entradas et seydas et vinas et arvores et formaes et iures et voz et possisson et pascos et devissos et pertenenças et dereyturas nos, a dita abbadessa, et convento do dito moesteyro, avemos et nos perteença d’aver de dereyto en qual maneyra quer, a montes et a fontes, per hu quer que vaan su o signo de San Viçenço de Deade, a qual herdade et cassas et arvores foron de Domingo Franco, qual el mandou a o dito nosso mosteyro por Deus et por sua alma; todo vos vendemos, commo dito he, por iusto preçeo que de vos rezibimos en dineyros feytos contados en pressença do notario et das testemoyas suescriptas: conven a saber trezentos et seteenta et çinco maravedis da moneda branca del rey don Affonso, d’oyto soldos cada maravedi, de que nos outorgamos por ben pagas, et por ben entregas et obrigamos a vos faser de pas a dita venzon a todo tempo por nos et por todos nosos bees et do dito noso mosteyro, et se algen veer da nossa parte, ou do dito mosteyro, ou d’outra parte qualquer, que vos contra esta venzon queyra passar our [partirla] perca por nome de pena seteçentos et çinquoenta maravedis, os meos a vos del rey et os meos a parte querelossa, et a vos demays a venzon doblada, et a carta et a venzon seia firme para senpre; et renuçamos asseypzon dos dineiros non contados, et des aqui endeante nos a dita abbadessa et convento poemos-nos fora do iur et possison dos ditos herdamentos et cassas et arvores et coussas sobreditas como d’aquelas cousas que non son ia nosas, et poemollo todo en vos, o dito senor obispo, et ena vossa dita iglesia, et que façades das ditas cousas d’aqui endeante toda vosa livre voontade como de vosas cousas propias, que son ia vossas. Et que seia çerto et non vena en dulta nos, a dita abbadessa, et convento mandamos et rogamos Affonso Gomes, notario publico por el rey en terra de Ferreyra, que escrivysse ende esta carta et a signasse de seu signo. Os que foron pressentes et son testemoyas: Roy Peres, clerigo capelan do dito mosteyro; Affonso Garçia de Maside; Luorenço da Canal; Martin Peres, clerigo. Et eu Affonso Gomes, notario sobredito, esta carta escrivy por mandado das ditas partes, et a todo esto foy pressente, como dito he, con as ditas testemoyas et este signo y fis en testemoyo de verdade que tal he. (+).