GMH/ÍNDICE A-Z

790
1961

Historia do cambio e compra que o mosteiro de Toxos Outos fixo coa familia dos Tofinos dunha parte da igrexa de S. Vicente de Augas Santas.

B.- Tombo, f. 194r.

Porque os fillos de Fernan Tofino non quiseron presentar a mea oytaua de Sam Vicenço d’Aguas Santas que leuauan a renda et dizian que eram en jur de presentar de toda esa oytaua et faziam a San Martino et a Sam Justo et aoos clerigos que tiinan esa yglesia moyto mal et moytas penoras, eu Afonso Diaz conselley aoo abbade don Sancho que a comprase a dona Toda, moller que foy de Fernan Tofino, esa oytaua que le perteençia de parte de sa madre dona Guina, moller que foy de Pedro Steuees da Rua Noua, et Pedro Fernandez Tofino, que era seu fillo gaanoua de sua madre per boas cartas et quanbeoa conno dito abbade esa mea oytaua et quanto mays auia na dita ygresia por huun quasal en Uillauerde, que est en Olueyra. Et de poys, pasado huun tempo, comproo ese abbade ese quasal a ese Pedro Fernandez de mays ar soubo Afonso Diaz que esa oytaua que staua sen tidoo et demandoa a Diago Fernandes aa tal auiinça que partiron anbos per meo per Pay da Cana et o abbade de Sam Martino nonqua y ouue renda nen outro por el, mais San Justo leua a renda que ha mea oitaua. Item comprou o abbade de Sam Justo don Sancho en esta meesme oytaua Ia teeyga et mea de II donas de Miiço. Item oy diser que o moeesteyro de San Justo auia II teeygas et mea de uoz dos Carpanchos.