GMH/ÍNDICE A-Z

A2
1378, decembro, 26
García Pérez de Ribela subafora un lugar e afora tres leiras de viña a García Iáñez e a súa muller, a unha voz. (fol. 2-2v)
Sabean quantos esta carta viren que eu Garçia Peres de Ribela escudeiro, dou e outorgo a foro a vos Garçia Eanes e a vossa moller em vossa vida danbos e de huna vos apus vosa morte que seia vosso fillo ou filla danbos e no avendo fillo ou filla que seia vos o que herdar os vosos bees de dereito, o lugar do Barral /que he (...)\ que eu teño aforado de Sam Pero de Vilanova de Deçon, salvo que vos (...)
o que ja he aforado. Iten vos dous e mays aforo e (...) tres leyras de viña, huna a que chaman a da Luveira e outra (...) chaman o Outeyro do Barral et outra leyra esta tralo telleiro de (...) do Barral e que vem topar enno paradeeiro do camiño (...) (barebares), por tal pleito e condiçon que vos lavredes e paredes (...) tal maneira que non desfalescam por mingoa de lavor (...) et que vos e vossa moller e vossa vos (...) y estam feytas que me dedes meo do (...) (fol. 2)
(...) vosa moller e (...) a dereyto con esto que sobre dito he (...) dito tenpo. Eu o dito Garçia Peres obrigo min e todos meus beens para vos (...) a dereyto con esto que vos aforo como dito he. Et eu o dito (...) Eanes por min e por a dita miña moller que non he presente e por a dita (...) vos asy o reçebo de vos o dito Garçia Peres o dito lugar e herdades que me aforades por a maneyra e condiçon sobre dita, e para lavrar e parar bem o dito casar e herdades (e obrigo a vos o dito)* que me aforades e (...) agoardar as condiçoens desta carta e cada huna dellas obrigo a (...) dito Garçia Peres (e a vos)* min e todos meus beens movilles e rayses, gaanados e por gaanar, e he posto ontre nos as ditas partes que a parte de nos que contra esto pasar e o non conprir e agardar que peite a outra parte que en ello quiser estar e o conprir (...)dar por nome de penna cen mrs. de dños. brancos e (...) del rey outros
tantos e a dita penna pagada ou (...) aforamento fique firme e vala enno dito tenpo. F(...) Ribella, vynte e seys dias do mes de dezenbro (...)tos e des e seys annos (...)
(fol. 2v)