GMH/ÍNDICE A-Z

A30
1380, abril, 1
As monxas de San (Martiño) de Bóveda aforan a Tareixa Fernández, prioresa do mosteiro de Vilanova, e á súa sobriña unha herdade en Terra de Asma por quiñentos soldos, con condición de plantar viña. (fols. 21v-22)
Era de mill e quatroçentos e des e oyto annos, lues, o primeiro dia de abril. Sabeam quantos esta carta viren que nos donna Leonor (...) do moesteiro de Sam (Martiño) de Bobeda e eu Costança (...) do dito moesteiro e o convento do dito moesteiro, seendo juntadas (...) noso moesteiro por canpaa tanguda segundo que nos avemos de uso e de custume de nos juntar a faser cabidoo, damos e outorgamos a foro a vos Tereyga Fernandes /priora do moesteiro de Villanova de (...)\ em vosa vida et a Eynes Fernandes vosa sobriña, que apus vossa morte que teñades de nos en foro a nosa herdade que nos e o dito noso moesteiro avemos em terra d’Asma, a qual herdade jaz su syno de Santyago de Villajuste, enno lugar a que chaman o Feradal, por tal condiçon que vos a dita Tereyga Fernandes que a façades lavrar e parar ben em tal maneira que non desfalesca por mingoa de lavor nen por mao paramento et que dedes del a nos e ao dito noso moesteiro cada anno em pas e em salvo dentro enno dito noso moesteiro quinentos soldos de brancos, e he posto que morendo Eynes Fernandes vossa sobriña ante ca vos, que vos a dita Tereyga Fernandes que façades viña (...) nomeando /que a dita herdade fique ao dito moesteiro de Bobeda (...)\ (que seia vos o que herdar os vosos bees de)* dita herdade nos a nos e ao dito moesteiro fique (...) Peres de Froytas, que foy monga do dito (...) herdade (...) (fol. 21v)
et val para senpre. Feyta a carta ennos dias e era e mes (...). Tests. que foron presentes Pero Anes da Penna e Gonçalvo Gomes (...) e Domingo Peres e Gonçalvo Calvino e Gonçalvo de Galegos (...).
+ morrendo anbas que a dita herdade que fique lyvre e desenbargada (ao dito) moesteiro.