GMH/ÍNDICE A-Z

47
1500

fº 47r

IIIIº mill

Thesorerya de Santiago, quatro myll mrs.

II mill

El jusgado de Villestro, con sus anexos, dos myll mrs.

D

El jusgado de Luôo, quinientos mrs.

ABADIAS DEL ARÇOBISPADO

LXX mill

Sant Payo de Antealtares, setenta mill mrs.

C mill

Sant Martino de Fora, syn Candôos, çiento myll mrs.

XXV mill

Sant Pedro con Baynas e sus anexos veynte e çinco myll mrs.

XL mill

Santa Marya de Sar quarenta mill mrs.

XX mill

Santa Maria de Conjo, veynte mill mrs.

XV mill

Santiago de Armelo, quinze mill mrs.

LXXX mill

San Juan de Poyo, ochenta mill mrs.

XXX mill

San Salvador de Leres, treynta mill mrs.

XIII mill CCCXXX\III/1

El monesterio de Tenoyro treze mill e trezientos e treynta e tres mrs. //

fº 47v

XXXIII mill

El monesterio de Azebeyro, trynta e tres mill mrs.

XII mill

San Juan de Coba, doze mill mrs.

X mill

El monesterio de Camanço, diez mill mrs.

XX mill

El monesterio de Cîys, veynte myll mrs.

VI mill

El monesterio de Mosonso, seys mill mrs.

XXXII mill

El monesterio de Bergondo, treynta e dos mill mrs.

XXIIIIº mill

El monesterio de Brigûs, veynte e quatro mill mrs.

IIIIº mill

El monesterio de Briamo, quatro myll mrs.

XX mill

El Monesterio de Cabeyro, veynte mill mrs.

XXV mill

El monesterio de Seabra, veynt e çinco mill mrs.

XII mill

El monesterio de Soandres, doze myll mrs.

XX mill

Santiago d’Amees con’l el monesterio de Monteagudo su anexo, veynte mill mrs.

XL mill

El monesterio de Moramea, quarenta myll mrs.

VI mill DCLXVI2

El prioradgo de Nemeño seys myll e seysçientos e sesenta e seys mrs. //

1 S: CCCXCIX mill DCCCº XXXIII

2 S: CCLXIIIIº mill DCLXVI

Materias

subsidio; arciprestado; benedictino; beneficio; cabido; cisterciense; cóengo; colexiata; convento; dignidades; fisco eclesiástico; freguesía; libro da décima; marabedí; mercedario; mosteiro; orde da Mercé; orde de San Bieito; orde de Santo Agostiño; Orde do Císter; prebenda; priorado; repartimento; tesoureiría; tesoureiro; xuíz; xulgado; recadación

Outros

San Xulián de Moraime, mosteiro; San Cibrán de Brives, mosteiro; San Mamede de Seavia, mosteiro; San Martiño Pinario, mosteiro; San Miguel de Breamo, mosteiro; San Paio de Antealtares, mosteiro; San Pedro de Fóra, mosteiro; San Pedro de Mezonzo, mosteiro; San Pedro de Soandres, mosteiro; San Pedro de Tenorio, mosteiro; San Salvador de Bergondo, mosteiro; San Salvador de Camanzo, mosteiro; San Salvador de Cis, mosteiro; San Tomé de Monteagudo, priorado; San Tomé de Nemeño, priorado; San Xoán da Cova, mosteiro; San Xoán de Caaveiro, mosteiro; San Xoán de Poio, mosteiro; Santa María de Aciveiro, mosteiro; Santa María de Conxo, mosteiro; Santa María de Sar, mosteiro; Santiago de Compostela, arcebispado; Santiago de Compostela, cabido; Santiago de Ermelo, mosteiro; Santiago de Mens, mosteiro; Santiago de Compostela, diocese

Lugares

Aciveiro, Santa María; Antealtares, San Paio, mosteiro; Baíña, San Pedro; Bergondo, San Salvador, mosteiro; Breamo, San Miguel, mosteiro; Bribes, San Cibrán, mosteiro; Caaveiro, San Xoán, mosteiro; Camanzo, San Salvador, mosteiro; Canduas, San Martiño; Cis, San Salvador; Conxo, Santa María, mosteiro; Cova, San Xoán, mosteiro; Ermelo, Santiago; Lérez, San Salvador, mosteiro; Luou, Santa María; Mens, Santiago; Mezonzo, Santa María, mosteiro; Monteagudo, San Tomé, mosteiro; Moraime, San Xulián, mosteiro; Nemeño, San Tomé, priorado; Pinario, San Martiño, mosteiro; Poio, San Xoán, mosteiro; Sar, Santa María; Seavia, San Mamede, mosteiro; Soandres, San Pedro, mosteiro; Tenorio, San Pedro, mosteiro; Villestro, Santa María