GMH/ÍNDICE A-Z

169
1317, agosto, 16
Carta do bispo de Lugo pola que lles outorga propiedades a don Pedro Eanes, mestrescola, e aos sucesores no cargo.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 75r, traslado polo notario Xácome Eanes: 1335-II-8.

Dom frey Iohan por la graçia de Deus [...] de Peneyro que he en terra de Chamoso, saude et ben[...] nosa iglesia de Lugo fasemos escanbeo con Pedro Eanes, mestrescola de Lugo [...] para a dignidade da mestrescollia de Lugo o padroadigo et as rendas et iantares que nos avemos por rason de nos et de nosa iglesia e d'aquelles que o y avian que o deron a nos et a nosa iglesia, et dos outros de que o nos et os nosos anteçesores compramos et gaanamos en esa iglesia de Santa Maria de Peneyro, et que posa el et os outros mestrescollas, que foren depoys del enna iglesia de Lugo, teer por sy aneixa a esta mestrescollia a parte que nos avemos desa iglesia, des que vagar de nos, et levar as desemas et os froytos et rendas et dereytos et perteenças della, et poer cappellam enna outra parte desa iglesia que tenna a cura della. Et el deu a nos por ende a procuraçon que avia o mestrescolla de Lugo enna nosa iglesia de Remian et a desema que avia outrosi aaver do clerigo et da herdade desa iglesia. Et nos enviamos alo a Fernan Alvares, raçoeyro da nosa iglesia de Lugo, que lle entregue por nos et en noso nome toda a parte que nos avemos en esa iglesia por que vos mandamos en vertude d'obidiençia et so pena d'escomonyon que dedes logo a Pedro Eanes, mestrescolla sobredito, os dineiros et os iantares que a nos avedes a a dar este anno, por rason da nosa iglesia de Lugo, por noso padroadigo et d'aquelles de que o nos gaanamos; et d'aqui endeante que llo dedes cada anno bem et complidamente a el et a os mestrescollas que foren despoys del, et non façades ende al so a pena sobredita.

Dada en Lugo XVI dias d'agosto, era de mill CCCos et Lª et çinquo annos. Episcopus.

Et este he o tenor da dita carta seellada en costa do seello que foy do sobredito sennor don frey Iohan, bispo que foy de Lugo, o qual seello era ben connoçudo a min Iacome Eanes, notario de Lugo, et a as testemoyas de deante escritas.

A qual carta eu fis trasladar por mandado et autoridade de don Pedro Iacome, iuys ordenario da yglesia de Lugo, et por mandado do cabidoo desa iglesia, iuntado por tangemento de campaa eno thesouro desa yglesia commo he de custume, en este libro do cabidoo VIIIº dias andados de fevreyro, era de mill et CCC LXXta et tres annos.

Presentes en este cabidoo: don Iohan Martines, archidiago d'Aveancos; don Alvar Dias, archidiago de Sarrea; [...] Gonçalvo Garcia, mestrescolla; don Aras Pellaes, thesoreyro; don Andres Perez, chantres d'Armentia, Martin Fernandes de Gros, Iohan Ferrnandes [o vastayo], coengos desa yglesia de Lugo, ts., Pedro Affonso, clerigo de [...], Iohan Perez, porteiro do cabidoo. (+).