GMH/ÍNDICE A-Z

806
1379, outubro, 24. Lugo
O Cabido de Lugo afóralle ao arcediago de Neira, don Pedro Arias, e a dúas voces o casal de Garabolos por renda anual de 30 marabedís.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 101v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Johan Affonso, dayan de Lugo, et as outras persoas et coengos desa iglesia estando juntados en cabidoo enno coro desa iglesia, segundo que avemos de custume, damos aforo et avervo a vos don Pedro Aras, arçidiago de Neyra, o noso casal de Garavolos, que nos ora deu Tereyia Eanes Franquina que o de nos tinna en foro, o qual foro vos fasemos por vosa vida et de duas persoas depoys de vos, a huna qual vos nomeardes en vosa vida ou a tempo de voso finamento, et a outra qual nomear aquela persoa que vos nomeardes, a a tal condiçon que vos et as ditas persoas tenades o dito lugar et herdade del en boo paramento, et as lavredes et façades lavrar en guisa que se non pergan con mingoa de lavorio et de çarradura, et moredes as casas del ou as façades morar et manteer en boo estado, et que dedes vos lo dito arçidiago de foro do dito lugar de cada anno en vosa vida a aquel que tever os aniversarios desta iglesia de Lugo triinta moravedis longos desta moneda usual, et as ditas persoas an a dar cada huna de foro de cada anno por por (sic) lo dito lugar viinte moravedis longos; et a primeyra persoa que por vos for nomeada para o dito lugar ha de vir reçeberlo de nos, o dito cabidoo, et tanben a segundo persoa que esta primeyra nomear, et se o non feçere que o dito foro seia nihun. Et a finamento da pustrimeyra persoa que o dito lugar et herdades del fiquen livres et quitas a esta iglesia de Lugo con todos los boos paramentos que y foren feytos, et as casas feytas et as herdades ben lavradas.

Et eu, o dito arçidiago, que estou presente por min et por las ditas persoas asy reçebo o dito foro do dito lugar de vos lo dito dayan cabidoo, et obligo min et meus bees et seus para comprir en todo asy commo dito he sub penna de çent moravedis, et o dito foro et vervo fique firme et valioso enna maneira que dita he. Et nos, o dito dayam et cabidoo, asy vos lo outorgamos.

Et que esto seia çerto nos as ditas partes rogamos a Aras Peres, juyz de Lugo et notario publico dese lugar, que fesese ende esta carta.

Que foy feyta en Lugo, viinte et quatro dias de outubre, era de mill et CCCC XVIIe annos.

Testemoyas: o dito dayan; don Gonçalvo Eanes, chantres; don Alvar Dias, arçidiago de Aveancos; don Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça; don Pedro Aras, arçidiago de Triacastella; don Diego Gomes, thesoreyro; Thomas Gomes, Fernando Peres, Afonso Fernandes, Aras Fernandes, Diego Lopes, Ruy Dias, coengos da dita iglesia de Lugo; Afonso Eanes, Johan Garçia, Jacome Fernandes, raçoeyros da dita iglesia, et Lopo Peres, porteyro do dito cabidoo.

Et eu Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo, a esto foy presente et fis scripvir et aqui puge meu signal.