GMH/ÍNDICE A-Z

183
1329, outubro, 22
venda

Xoán Martínez, dito Rapatoxos, véndelle a Lopo Rodríguez de Sabadelle todas as súas herdades en terra de Aguiar, foreiras ao mosteiro de Santo Estevo, por 500 mrs.

ACOu, Escrituras X, 10

Enno nomme de deus amen. Sabean quantos esta carta viren que eu Johan Martines dito Rapatogos de Aiovande por min e por toda mya voz vendo e entrego por esta carta a vos Lopo Rodriguez escudeyro de Sabadelle e a toda vossa vos para senpre toda quanta herdade, casas, arvores, cortinas, vos, quiñon de dereito a montes e a fontes, con entradas e seydas e con todos dereitos e perteenças que eu aio e me perteençem e deven perteençer de dereyto na friguesia de Sam Martiño de Sabadelle e en Aiovande e en toda terra de Agiar tam bem de foro commo de disemo a deus e doutra parte e maneira qual quer, salvo ende o casar do moesteyro de Montederramo que está en Ajovande que teno afforado, o qual reteno para min. Que vos e toda vossa vos aiades e pesuyades a herdade e cousas sobre ditas en jur de herdade para senpre. Et se a herdade que he de foro do moesteiro de Sant Estevo he para senpre que a aiades vos para senpre, et se he en voses que a aiades nas voses en que o he. Et façades ende os foros e dereytos que se por y deven a faser e livres e quites de todo outro enbargo. Et logo todo jur, vos, senorio, possisson, propiadade e dereito que eu aio e me perteençe na herdade e cousas sobre ditas todo o tollo de min e de myna vos e meto e pono vos e toda vossa vos en corporal possissom delas para senpre por esta carta. Ca outorgo que reçebi de vos por esto ben e conpridamente todo ho preço que a min e a vos aprouvo, conven a saber quinentos mor. de moeda portuguesa que agora corre de que contan xvi pares de diñeiros novos por tres mor. Et renunçio espresamente aa ley e dereyto que diz que as testimuyas deven veer faser a paga do aver en diñeiro ou en cousa que os valla. Et outorgo a anparar senpre vos e toda vosa vos a dereyto con esta vendiçon por min e por todos meus beens gaanados e por gaanar. Et quen quer que contra a carta veer aia a yra de deus e a myna maldiçon e quanto demandar peyteo a vos et a vossa vos dobrado et a vos del rey peyte c mor. da boa moeda de pena, et esta carta fique firme para senpre. Feyta a carta en Ourense xxii dias doytubro, era de mill e ccclxvii annos. Testimuyas que presentes foron Pero Calvo çapateiro d’Ourense morador na rua dos Çapateiros, Pero Affonso de Sabadelle, Lourenço Gomez fillo de Gomez Fernandes que he de Sam Miguel do Canpo, Johan Rodrigues morador en Fonteenlo cabo Ourense, Pero Vaasques omme de Gonçalvo Eanes de Velle.

Et eu Affonso Eanes notario jurado en Ourense e en terra de Aguyar que a esto chamado presente foy e en mina presença ho fige escrivir e meu sinal y puge en testimoyo de verdade.

(sinal)