GMH/ÍNDICE A-Z

222
1335, febreiro, 2
carta de pagamento

Xoán Pérez de Novoa, cabaleiro, outórgalle a Pero Cide, morador en Aguiar, carta de pagamento por mil mrs., dos que era fiador Lopo Rodríguez de Sabadelle.

ACOu, Escrituras XVII, 89

Sabeam quantos esta carta viren que eu Johan Peres de Novoa cavalleiro, outorgo e conosco que reçibi de vos Pero Çide morador en Aguyar mill mor. de diñeiros portugueses contados xvi pares de diñeiros novos por tres mor., os quaes mill mor. son os en que foy contado o pan que me vos deviades, de que me era fiador Lopo Rodrigues escudeiro de Aguiar. Et outorgome por ben pagado dos ditos mill mor. e por esta presente carta dou vos e todos vossos beens por livres e por quites da deveda sobredita que me vos a min deviades, de que me o dito Lopo Rodrigues era fiador, e dou o dito Lopo Rodrigues e todos seus beens por livres e por quites da dita fiadoria que me por vos fiou. Et por que esto seia certo e non vena en dulta roguey e mandey a Johan Yanes notario publico da çidade d’Ourense que vos desse esta carta de pago con seu nome e con seu signal. Feyta a carta en Ourense, dous dias de fevereiro, era de mill e trezentos e seteenta e tres annos. Tests. que foron presentes Ares Suares de Morgade cavalleiro, Pero Garçia reytor da igleia de Layas, Affonso Cao vezino de Ribadavia, Rodrigo Affonso escrivan do dito Johan Peres.

Et eu Johan Yanes notario sobre dito a esto presente foy e esta carta fige escrivir en myna presença e puge y meu signal en testemuyo de verdade.

(sinal)

[reverso] Carta de pago de Lopo Rodrigues.