GMH/ÍNDICE A-Z

235
1339, xuño, 11
levantamento de excomuñón

Poder do bispo don Vasco a Xil Martínez, racioneiro, para absolver a Lopo Rodríguez de Sabadelle das excomuñóns en que incorrera.

ACOu, Escrituras XXI, 1

Sabean quantos esta carta vyren que estando en presença de min Fernan Gonçalves notario publico da çidade d’Ourense jurado pola egleia desse lugar e das testemoyas adeante escriptas, o onrrado padre e señor don Vaasco pela graça de deus obispo d’Ourense, por min notario e testemoyas deu poder a Gil Martines raçoeyro da egleia d’Ourense que soltasse a Loppo Rodriges escudeyro de terra d’Agiar que presente estava das escomonyoons en que jazia ata aqueste presente dia. Et desto o dito Loppo Rodriges pediu a min notario huun publico estormento. Et o dito señor obispo (...) min notario que desse ende huun publico estormento (...) Gil Martines e ao dito Loppo Rodriges e (...) deylle ende este ao dito Loppo Rodryges (...). Feyto en Ourense nas cassas do dito señor obispo, onze dias de juyo, era de mill e trezentos e setenta e sete annos. Testemoyas que foron presentes Ruy Meendes d’Ourense escudeyro, Johan Fernandes omme do prior de San Pero de Rocas, Johan Maçia notario do castelo, Domingo Peres das Tendas d’Ourense e outros.

Et eu Fernan Gonçalves notario sobre dito que a esto presente fuy e a pedimento do dito Loppo Rodriges e por mandado do dito señor obispo esta carta escrivi e meu synal y puge en testemoyo de verdade que tal he.

(sinal)

[reverso] Carta de soltaçon de Lopo Rodrigues.