GMH/ÍNDICE A-Z

D40b
1459, marzo, 21
Procédese á apertura dunha arca onde se gardaba roupa. (fol. 16v)
Et despoys desto enna dita çidade, viinte et hun dias do dito mes do dito anno, ennas casas do dito Afonso Anes, abriron outro arcas que estava despechado et sian en /el\ os pelotes de sua moller, o dito seu balandran preto. Tests. os ditos juises e procurador e depositarios.