GMH/ÍNDICE A-Z

49
1304, agosto, 27
foro

O bispo Pedro afóralles a perpetuidade a Pedro Domínguez, zapateiro, e á súa muller, María Martínez, un terreo no Porto Vello, no camiño que vai para Cudeiro, coa condición de plantar viña, por terza e dous capóns.ACOu, Bispo, 99

In dei nomine amen. Sabeanquantos esta carta viren quenos don Peropola graçade deusbispo d’Ourense afforamos a vos Pero Dominguez çapateyro da Ayra do Bispo e a vossa moller Maria Martinez e a vossa voz por senpreo nosso terreo queiaz no Porto Vello e iaz da huna parte ontrelo terreo de Marcos Paez e da autra parte iaz o terreo de Fiel Garçiae entesta da huna parte no camiño quevay a Astrees e atravessa da autra parte o camiño quevay para Codeyro. Afforamos vos o dito terreo por tal condiçon queo chantedes logo de viña et dedes a nos ou a nossos suçessores cada ano terça parte do quedeus y der por nosso home, sen o qual nondevedes acoller os froytos. Et devedes dar cada ano por dia de San Martiño dous capoens. Et devedes seer fiel vassalo da igleia d’Ourense e non chamardes outro señorio sobrelo dito terreo, nendevedes poñer aniverssario nehuunsobrela dita herdade salvo aa igleia d’Ourense. Et se vender ou obligar quiserdes a dita herdade primeyramente a nos ou a nossos suçessores por iusto preço anteca autre, et se a nos nonquisermos enton vendea ou obligadea, pero nona cavaleyro nena religiosa pessoa nena servo nen a moordomo dalguunpoderoso nena home de burgo nen de çidade nen morador en Ourensse, mays a atal pessoa que seya cumunal de vos e que agarde todalas condiçoens da carta. Et se porventura o lavor da dita herdade desfaleçer en parte ou en todo conveña a nos de a reçebermos por nossa autoridade segundo a acharmos. Et nos devemos vos a deffender senpre a dereito pelos beens da igleia d’Ourense. Feyta a carta en Ourense, xxviidias dagosto, era demill e ccce xlii anos.

Qui presentes tests. don PeroRodriguez arçidiago de Limya

Pero de Barreyros coengo tests.

Martin Fernandez prelado de Bovadela

Rodrigo criado do bispo

Et eu Grigorio notario d’Ourense queo escrivi e pugey meu sinal quetal he.

(Sinal)