GMH/ÍNDICE A-Z

225
1327, febreiro, 8
O abade e o mosteiro de Santo Antoino arréndanlle a Nuno Eanes, clérigo, durante a súa vida, o casal e o muíño de Lagares por unha oitava de pan anual.
MADRID, AHN, Carp. 1332 C/16, perg. orix, galego, gótica cursiva, 162x150 mm.

Era Mª CCCª et LXV annos et quotum VIIIª dias andados do mes de fevreiro. Conusçuda cousa seia a todos commo eu Nunno Eanes, clerigo de Santa Alla de Boveda, conosco et outorgo que o casal de Lagares en que mora Pedro Eanes que he na dita frigrigia que he da herdade da iglesia de Santa Alla, segundo eu ora huso et lavro, et a o dito mosteiro a de levar o seu dereyto segundo leva da outra herdade da dita iglesia, salvo que a de levar o dito Pedro Eanes segundo tem aforado, et do quinon que eu ouver a de levar o mosteiro o terço do que render a iglesia et o moyno de Lagares que o dito Pedro Eanes ten en sa vida da iglesia pelo terço, et deste terço a d’aver o mosteiro o terço, et eu Nunno Eannes as duas partes; os quaes herdamentos sobreditos e moyno nos dom Fernan Garçia, abbade de Santo Antoyno, por nos et po-lo convento desse mesme lugar arrendo a vos, Nunno Eanes sobredito, por en toda vosa vida cada anno, por huna oytava de pam do mellor que Deus y der pe-la teyga de Lugo nos ditos herdamentos. Et se mays val que esta renda sobredita damovo-lla en prestamo que o tenades de nos por muyto amor que nos façedes, et vos parardes ben o herdamento et moyno et este vervo comprido ficar o herdamento et moyno livre et quito a o dito mosteiro sen enbargo nehun. Et qualquer de nos que contra esto passar peyte por pea a outra parte que esto comprir et agardar quinentos moravedis desta moneda que ora corra del rey don Fernando.

Testemoyas: Iohan Eanes, clerigo de Santo Estevao, et Fernan Peres, clerigo; et Garçia Affonso, et outros que o vyron et oyron.

Eu Domigo Martines, notario jurado do conçello de Milide, pressente foy et fiz scrivir et confirmey et fiz y meu sinal. (+).